«Kina utvikler seg i stadig mer autoritær retning, og de er ikke alene. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front i en rekke av verdens nasjoner», skriver Dagen på lederplass. Foto: AP Photo/NTB scanpix

Demokratiet kan ikke tas for gitt

torsdag 7. juni 2018

Lederartikkel

Kina utvikler seg i stadig mer autoritær retning, og de er ikke alene. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front i en rekke av verdens nasjoner.

Det har vekket internasjonal forferdelse at Kina er i ferd med å innfører et omstridt poengsystem der de registrerer egne innbyggere. Systemet går langt ut over det vi tidligere har hørt om sensur og frihetsberøvelse i Midtens rike.

Det har orwellske dimensjoner når myndighetene nå vil overvåke hva innbyggerne sier, kjøper og gjør – og gir poeng ut fra oppførselen deres. Gjennom dette sosiale ranking-systemet blir gode borgere skilt fra dårlige.

Poengsummen avgjør hvilke goder man får tilgang til – og hvilke man blir nektet. Dårlig poengsum kan blant annet straffes med reiseforbud og utestengelse fra skoler.

Denne uken kunne Aftenposten og Bergens Tidende melde at Kina nå går enda et steg lengre. For første gang er 169 personer med dårlig omdømme blitt hengt ut over hele landet. Denne nasjonale gapestokken blir tolket som den foreløpige kulminasjonen av det nye, kinesiske overvåkningssamfunnet.

Mens stadig flere av innbyggerne blir omfattet av dette systemet for straff og belønning, kan det se ut som uighurfolket i provinsen Xinjiang primært får smake straff. Uighurfolket er hovedsakelig muslimer, men der er også en undergrunnskirke i provinsen.

De få nyhetene som siver ut fra denne delen av Kina, er alarmerende. Uighurer som bor i utlandet og reiser hjem på ferie, slipper ikke ut igjen. Uighurer blir innsperret i omskoleringsleirer der de tvinges til å kritisere seg selv og hylle kommunistpartiet, og folk tør ikke ringe familiemedlemmer i Xinjiang, fordi familien blir straffet for kontakt med utlandet.

Halve verdens befolkning lever i diktaturer. De siste årene er stadig flere land blitt mer autoritære, advarte arrangørene av Oslo Freedom Forum i forrige uke. På konferansen ble Saudi-Arabia, Cuba, Venezuela og Nicaragua nevnt som noen av eksemplene, men det var Kina og Russland som ble pekt på som de største truslene.

Som regionale stormakter påvirker de utviklingen ikke bare nasjonalt, men også i nærområdene. Samtidig er vi mange som betrakter det amerikanske demokratiet med økende bekymring.

Med en president som gjentatte ganger er tatt i løgn og som viser åpen forakt for rettsstaten, er det forståelig at amerikanernes tillit til myndighetene er dalende. I fjor ble USA nedgradert fra fullverdig til mangelfullt demokrati av den britiske tankesmien Economist Intelligence Unit.

Det hører med i det dystre bildet at den arabiske våren er stein død, og at høyrepopulistiske partier er på fremvekst i flere land i Øst-Europa, som i Polen, i Ungarn og i Slovakia, der et innvandringskritisk parti vant valget i helgen.

«Vi lever i en farlig tid», konkluderte arrangørene på Oslo Freedom Forum. Det er ikke vanskelig å være enig. Det som gjør vår tid særlig farlig er kombinasjonen av autoritære regimer og stadig mer omfattende og sofistikerte måter å overvåke mennesker på. Kina er i så måte i ferd med å bli et skrekkeksempel.