URO: En referansegruppe skal arbeide med KRIKS syn på ekteskap for homofile.  Foto: Arkiv

Åslands modige standpunkt

onsdag 5. september 2018

Lederartikkel

Det er godt å se en kristen leder med mot til å ta konsekvensene av det synet man har.

Det er med sorg vi registrerer striden rundt homofile ekteskap som nå har brutt ut i Kristen Idrettskontakt, en av de viktigste kristne barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Samtidig må vi si at det som skjer, dessverre ikke er spesielt overraskende.

Vi har sagt det før og gjentar det nå: Kampen for det kristne synet på ekteskapet er i ferd med å flytte seg fra Den norske kirke til de fri- og lavkirkelige miljøene. Det er der frontlinjen vil stå i årene fremover.

Og det er ingen grunn til å tro at dramatikken i KRIK er over, selv om de homoliberale foreløpig har trukket forslaget om å åpne opp for at samboere og homofilt samlevende kan ha lederverv i organisasjonen. Forslaget skal ikke stemmes over på generalforsamlingen kommende helg, men det er nedsatt en referansegruppe som skal arbeide videre med saken. «De representerer begge syn», som det så fint heter. I tillegg er begge syn nok allerede representert i KRIKs sentralstyre. For der sitter blant annet tidligere KrFU-leder Emil Andre Erstad som i sitt politiske virke har markert kampen for homofile ekteskap som en viktig sak for ham.

Det var slik det startet i Den norske kirke også. Teologisk refleksjon, samtaler, dialog, to syn. Honnørordene er mange, men alt sammen er egentlig kodespråk for en sakte og langvarig nedbygging av forståelsen om at «det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for ekteskapet», slik det fortsatt står i KRIKs grunnlagsdokument. Spørsmålet er hvor lenge den teksten vil bli stående.

Med et slik dramatisk bakteppe var det desto mer gledelig å se Norsk Luthersk Misjonssambands Øyvind Åslands klare tale i Dagen på torsdag. NLM samarbeider tett med KRIK over store deler av landet. Så nært er samarbeidet at NLMs bibelskole på Fjellhaug tilbyr egen KRIK-linje for idrettsinteresserte elever.

I intervjuet nøyde generalsekretær Åsland seg ikke med å beklage situasjonen og si at et homoliberalt vedtak ville få negative konsekvenser for samarbeidet. Nei, han konkretiserte og påviste konsekvensene. Et slikt vedtak gjør et samarbeid mellom NLM og KRIK umulig. Da blir det brudd, påpekte Åsland.

Vi synes det er godt å se en kristen leder med mot til å ta konsekvensene av det synet man har. I en tid der altfor mange kristne ledere har blitt defensive, lavmælte og mumlende i dette spørsmålet, representerer Øyvind Åsland et gledelig unntak.

Vi mener den linjen NLM her velger, er den riktige. Det har vel knapt vært en tid der presset mot kristen ungdom har vært sterkere på det samlivsetiske området. I en slik situasjon er det viktigere enn noen gang at kristne organisasjoner gir unge mennesker en sann, kristen veiledning på området.

Hvis KRIK ikke lenger ønsker å være en slik bevegelse, så er det svært beklagelig. Da må man også være beredt til å ta de konsekvensene som blir resultatet av et slikt frafall fra kristen tro og etikk. Etter Øyvind Åslands modige utspill i Dagen, vet vi hva de konsekvensene blir.