Illustrasjonsfoto: MinJae Kim/CC/Flickr

Å vite hva vi tror

torsdag 8. november 2018

Lederartikkel

Kjennskap til Gud henger sammen med kunnskap om Gud.

To ferske undersøkelser fra henholdsvis Storbritannia og USA peker på trender som utvilsomt også er aktuelle for oss her i Norge. Bekjennende kristne som ser seg forpliktet på Bibelens lære, kan ha oppfatninger og overbevisninger som ikke samsvarer med klassisk kristen lære.

Et eksempel: Fire av fem evangelikale amerikanere slutter seg til en påstand om at Jesus er «den første og største skapningen som ble skapt av Gud Fader», ifølge en undersøkelse gjennomført av Ligonier Ministries og LifeWay Research.

Dermed slutter de seg til en oppfatningen som ble fremmet av Arius på 300-tallet, men ble avvist som vranglære på kirkemøtet i Nikea i 325. Der ble det slått fast at Jesus er «født, ikke skapt» og av samme vesen som Faderen. Det handler rett og slett om at Jesus er sann Gud, og om hva treenighetslæren innebærer.

En av fem evangelikale mener også at Den hellige ånd kan gi dem tillatelse til å gjøre noe som er forbudt i Bibelen, noe vi rett og slett må kalle svermeri.

Gudslæren er et mysterium som ingen mennesker fullt ut kan gripe eller forklare. Men samtidig er dette en illustrasjon på hvor viktig det er at forkynnelse og undervisning også tar opp dogmatiske spørsmål. Ellers vil vi lett bli preget av egne antakelser, enten de er basert på fornuft eller følelser.

Men her er det viktig å være klar over at svarene i slike undersøkelser i høy grad avhenger av hvordan spørsmålene er formulert. Som teologiredaktør i Christianity Today, Caleb Lindgren, påpeker: Kirkehistorien har vist oss igjen og igjen at det er mye lettere å si seg enig i klassisk kristen lære enn å identifisere vranglære.

Undersøkelsen viser også gledelige trekk. Til tross for at tradisjonell, bibelforankret lære om fortapelsen og dommen er svært upopulær i den allmenne kulturen, er det mer enn ni av ti med evangelikalt trosgrunnlag som fastholder troen på fortapelsen og Jesu gjenkomst.

91 prosent av evangelikale holder fast på bibelsk lære i spørsmål om frelse ved tro på Jesus og ikke ved gjerninger. Egentlig skulle dette bare mangle. Men her bør vi ikke ta noe for gitt. Vi lever i en kultur der påvirkning av tro og tanker kommer fra mange hold som ikke har rotfeste i Den hellige skrift og kirkens bekjennelser.

I en tilsvarende undersøkelse i Storbritannia har Ligonier Ministries funnet at mange troende er påvirket av pluralismen som preger den moderne kulturen. For eksempel slutter 64 prosent av evangelikale briter seg til en påstand om at Gud tar imot tilbedelse fra mennesker som tilhører andre religioner.

Det samsvarer ikke med Jesu ord om at han er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Også i Storbritannia er resultatet sammensatt. For eksempel fastholder mer enn åtte av ti evangelikale kristne at Gud ikke kan gjøre feil.

Likevel er undersøkelsen en vekker. På mange spørsmål er det en stor andel som sier at de ikke vet svaret. Og når kristne ikke vet hva de skal tro, er det naturlige at det er gjengse holdninger som preger oss.

«Gi akt på deg selv om på læren», lyder formaningen fra apostelen Paulus til hans unge medarbeider Timoteus. Den gjør vi alle vel i å merke oss også i dag. Kjennskap til Gud henger sammen med kunnskap om Gud.