KJØNN: om vi aldri så mye prøver, kommer vi ikke unna kjønnspolariteten som en grunnleggende bestanddel i tilværelsen, skriver Dagen på lederplass.  Foto: Yayimages.com

Vi kommer ikke unna kvinne og mann

tirsdag 7. juni 2016

Lederartikkel

Konsekvensene av dette kulturskiftet er ukjente.

Det er ingen grunn til å ta lett på de utfordringene som mennesker med uklar opplevd kjønnsidentitet møter. Det kan ligge svært dype og sterke følelser bak opplevelsen av enten å ha havnet i «feil» kropp, eller å oppleve at man ikke passer inn i de etablerte kjønnskategoriene.

LES: Et spørsmål om (s)kjønn

Samtidig er fremveksten av kjønnsnøytrale toaletter en treffende illustrasjon på tenkningen som preger vår tid. Det finnes mye godt å si om det bakenforliggende ønsket. Selvsagt bør vi arbeide for å fjerne diskriminering. Men tendensen til å oppheve kjønnskategoriene mann og kvinne på mer generell basis, er ikke en løsning.

Derfor er det også beklagelig at Stortinget i går vedtok loven om skifte av juridisk kjønn. Heretter skal man kunne skifte juridisk kjønn ved å sende inn et skjema. Dette er et annet eksempel på den samme tendensen.

I og for seg er det ikke noe stort problem at kvinner og menn kan benytte samme toalett. Man kan stille flere praktiske spørsmål om utforming av toalettene, men mange av disse lar seg løse. Likevel står det som et åpenbart paradoks at det synes uaktuelt å gå inn for kjønnsnøytral dusj og garderobe. Dette bekrefter implisitt at det fremdeles finnes generelle forskjeller som skiller menn og kvinner fra hverandre.

24. mai var prest Dag Øivind Østereng gjest hos Ole Torp på NRK2. Østereng mente at vi står overfor utviklingen av en nyhedensk kultur, drøyt 1.000 år etter kristningen av Norge. Vi bør være varsomme med ordvalget når vi omtaler vår egen samtid, men det ser ut for at Østereng her er inne på noe.

LES OGSÅ: – Jeg er grunnleggende katolsk

Et av de vesentlige tegnene på dette er utviklingen hvor en radikalt ny kjønnsforståelse vinner terreng, tilsynelatende ganske friksjonsfritt. Igjen er det grunn til å ta de subjektive erfaringene på alvor. Det er imidlertid ikke tjenlig for samfunnet at disse erfaringene får oppheve kjønnspolariteten.

I denne saken har det vært påfallende stille fra kristenfolket. Øivind Benestad og Espen Ottosen er omtrent de eneste som har hevet stemmen. Det er grunn til å spørre om det brer seg en slags tretthet blant mange, når man over år opplever hvordan de som våger å protestere etter hvert blir behandlet og fremstilt.

Når vi ser hvor raskt endringene blir gjennomført, fremstår det nokså opplagt at mottakeligheten for kritiske innvendinger er nokså begrenset. Her er det ideologiske føringer som ligger til grunn. Slik vi også så det da ekteskapsloven ble vedtatt for temmelig nøyaktig åtte år siden.

Konsekvensene av dette kulturskiftet er ukjente. Sannsynligvis vil vi kunne løse noen problemer, men vi vil ventelig også skape mange nye - som kan vise seg å være betydelig større. Som kristne kan vi fortsatt tro at Gud skapte oss til mann og kvinne.

Kjønnskategoriene er ikke tvangstrøyer, og det finnes rom for store variasjoner innen hver av dem. Men om vi aldri så mye prøver, kommer vi ikke unna kjønnspolariteten som en grunnleggende bestanddel i tilværelsen.

LES MER: Skeptisk til lov om kjønnsendring

Sanitæranleggene har hatt svært ulik utforming på ulike steder og til ulike tider. Derfor trenger vi ikke å gjøre spørsmålet om kjønnsnøytrale toaletter til noen dramatisk sak i seg selv. Men det er grunn til å advare mot de bakenforliggende forsøkene på å utviske Guds skaperordning.