GJENFORENT: Familien Holst endelig gjenforent. F.v. Even, Hayley, Daniel, Abigail og Naomi. Foto: Silje Rognsvåg

Velkommen hjem, Hayley

Author picture

tirsdag 23. juni 2015

Lederartikkel

Reglene må ikke tolkes så firkantet at seriøse trossamfunn mister sine ledere.

I går kom pinsepastor Hayley Ruth Holst hjem til Norge. Etter et over fem måneders måneders ufrivillig opphold i Sør-Afrika ble hun gjenforent med ektemannen og sine to tenåringsbarn på Kongsvinger. Lille Abigail (2) fikk endelig komme hjem til pappa og storesøsknene.

Dette er ingen stolt sak for Norge. Med litt smidighet fra norske innvandringsmyndigheters side, burde man kunnet unngått å splitte denne familien.

SE VIDEO: Nå er Hayley hjemme igjen

Det vakte oppsikt langt inn i stortingskorridorene da Hayley Ruth Holst i januar ble utvist fra landet fordi hun ikke hadde høy nok utdannelse til å arbeide som pastor i Norge.

Holst ble rammet av den såkalte «imam-paragrafen» som krever at religiøse ledere minst må ha utdanning på masternivå for å få arbeidstillatelse i Norge. Hensikten med kravet, som ble innført for fem år siden, var å heve terskelen for å komme til Norge for imamer.

Man hadde mistanke om at enkelte imamer kom til landet på tvilsomme vilkår, at de ikke snakket norsk og at de hadde dårlig kjennskap til norske samfunnsforhold.

Problemet var at «imam-paragrafen» laget forviklinger for en rekke trossamfunn. Både hinduistiske og kristne trossamfunn fikk problemer. Blant annet sto plutselig det etiopisk-ortodokse kirkesamfunnet i 2013 uten prester i Norge, fordi presten Tewoderos Zevede Akalu ble utvist og måtte forlate menigheten sin i Stavanger.

Vi må også minne om at det lavkirkelige og frikirkelige Norge faktisk ikke stiller noen formelle krav til utdannelse for sine forkynnere og åndelige ledere.

Det var med dette som bakgrunn at Stålsettutvalget for to år siden foreslo at kravet til religiøse ledere skulle senkes og i større grad bli likestilt med faglærte arbeidstagere. Dessverre ble utvalgets forslag lagt på is av den blå regjeringen.

Når et strengt krav samtidig blir anvendt med lite bruk av skjønn, blir situasjonen ekstra krevende for de involverte. Det var dette vi så eksempel på i saken om pinsepastoren Hayley Ruth Holst, som har sør-afrikansk statsborgerskap. Hun arbeidet i Filadelfia Kongssvinger og har vært gift med en norsk statsborger i 19 år. Paret har tre barn sammen.

Likevel ble hun utvist fordi hun «bare» hadde utdannelse på bachelor-nivå. SVs stortingsrepresentant Karin Andersen og KrFs Geir S. Toskedal var blant dem som engasjerte seg i saken, og som mente at det hadde vært fullt mulig innenfor dagens regelverk å gjøre unntak både fra kravet til utdannelse og lønn.

Justisminister Anders Aanundsen (Frp) lovet i januar å vurdere å endre reglene for utdanningskrav til religiøse ledere. Dette ser vi frem til. Når Hayley nå kommer tilbake, er det fordi hun har fått innvilget familiegjenforening.

Vi har forståelse for at det er uønsket at åndelige leder uten noen form for formell utdannelse og uten noen som helst kulturforståelse skal ha fripass til Norge. Det er også nødvendig å ha et regelverk som hindrer at norske gudshus blir arena for ekstremister.

Men reglene må ikke tolkes så firkantet at seriøse trossamfunn mister sine ledere – og at familier blir splittet når dette med litt fleksibilitet kunne vært unngått.