Illustrasjonsfoto: Faungg's photos/CC/Flickr

Slå ring om de kristne bokhandlene

torsdag 16. juni 2016

Lederartikkel

De kristne bokhandlene slåss for å overleve. Vil vi at det skal være kristne bokhandlere i landet vårt, har hver enkelt av oss et ansvar for at de lykkes.

Å drive kristen bokhandel er ingen lett vei til store penger. Snarere tvert imot. Derfor er det neppe utsiktene til stor inntjening som driver de fleste av de gjenværende bokhandlerne. De fleste drives av helt andre motiver.

LES: Oslos kristne bokhandel tilbake

Tanken om at det er viktig å spre kristen litteratur i befolkningen er gammel. Som vi leste i Dagen i går, var dette blant annet en viktig del av motivasjonen for opprettelsen av Lutherstiftelsen i 1868, forløperen til Indremisjonsselskapet og senere Normisjon.

De solgte hefter og bøker i opplag på flere hundre tusen i en befolkning som da bare talte 1,8 millioner innbyggere. Det er imponerende. Det sier noe om kristendommens sterke stilling i folket vårt i tidligere tider, men også om forleggere med ambisjoner og vågemot.

Den gode, kristne boken er uvurderlig for å spre Guds ord, til oppbyggelse, opplæring og evangelisering, til inspirasjon og underholdning. Og ikke minst for å lære opp den oppvoksende generasjon. Det er ikke likegyldig hva vi leser og fyller tanker og sinn med. Det former oss som mennesker og som kristne.

Det er naturlig at en større del av handelen skjer internett, men det er likevel noe eget med å gå i en bokhandel, kikke på utvalget, bli introdusert for nyheter og bla litt i bøkene før vi bestemmer oss. Teknologi opphever ikke verdien av et fysisk møte. Bokhandlene er dessuten viktige salgskanaler for de kristne forlagene.

Da Vivo-kjeden i vår gikk over ende, var det ikke bare dramatisk for de berørte butikkene og deres ansatte, men også for forlagene som over natta fikk svekket mulighet til å selge bøkene sine. Dårligere salg gir i neste omgang dårligere tilbud med færre utgivelser. Det rammer oss som leserne, og det rammer forfatterne som ikke får utgitt bøkene sine. De ulike aktørene er gjensidig avhengige av hverandre.

Norge har lange tradisjoner for å ha både et kristent og et sekulært bokhandler-spor. Erfaring viser at det har vært vanskelig å få innpass for kristne bøker i de sekulære butikkene. Derfor har de kristne spesialbutikkene vært så viktige for å få de kristne bøkene ut – selv om vi selvsagt skulle ønske at flere bokhandlere så verdien av et godt utvalg kristne bøker. De kristne bokhandlene bidrar til litterært mangfold.

Det er gledelig at Bok & Media-gründer Hans Petter Foss nå satser stort for at Oslo skal ha en kristen bokhandel. Det står respekt av en mann som forlater pensjonisttilværelsen, pantsetter leiligheten og sørger for at den tradisjonsrike bokhandelen i Akersgata gjenoppstår som Bok & Media. Han tar en risiko.

Det håper vi publikum vet å verdsette, slik at folk faktisk går og handler i butikken hans. Også i andre byer tar folk sjanser, for at de kristne bokhandlene skal bestå, som i Bergen der en gruppe entusiaster har gått sammen om å åpne Bergen Kristne Bokhandel.

Vi håper kristenfolket nå kjenner sin besøkelsestid og handler i de kristne bokhandlene. Det nytter ikke klage over manglende tilbud den dagen de må stenge, hvis vi ikke møter opp og handler mens de ennå holder åpent.