Den ekteskapsforståelsen som vi finner gjennom hele Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring skal skrotes. Med simpelt flertall. Synd skal ikke lenger bekjennes og tilgis i Jesu navn. Nå skal den godkjennes og velsignes i Den norske kirkes navn. Med et slikt bakteppe er det for oss ganske uforståelig at Karl Johan Hallaråker i sitt innlegg nærmest hyller vedtaket på forrige ukes bispemøte, skriver Dagen på lederplass. Arkivbilde.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Hallaråker ufarliggjør

fredag 6. november 2015

Lederartikkel

Det er dramatisk når lederen i Bergens Indremisjon, Indremisjonsforbundets storstue, ikke kan svare klart på om organisasjonens tidligere generalsekretær Karl Johan Hallaråker fortsatt er velkommen som taler der.

Men så er da også foranledningen helt spesiell. Karl Johan Hallaråkers innlegg i tirsdagens Vårt Land, der han roser bispemøtets ekteskapsvedtak, mottas med svært stor skuffelse av de som har etterfulgt ham i ledelsen av bedehusbevegelsen.

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, peker på den tøffe kampen misjonsfolket nå står i mot vrang­læren som splitter kirken og kristenfolket.

Han gir uttrykk for at Hallaråkers utspill «er ikkje akkurat den oppbakkinga som vi trengte akkurat no».

Vurderer å oppfordre bedehusfolket til å forlate kirken  

Den nevnte forsamlingslederen i Bergens ­Indremisjon, Glenn Nord-Varhaug, er enda klarere. I Dagen i går beskyldte han Hallaråker for å bedrive «snikinnføring av liberalteologi».

Kan bli boikottet av sine egne  

Vi har respekt for Hallaråkers avgjørelse om å forbli i Den norske kirke også etter at liturgien for likekjønnede ekteskap blir innført.

Som vi tidlig­ere har skrevet her på lederplass mener vi at det ­finnes gode argumenter både for å bli i kirken og for å melde seg ut. Dette må være opp til hver enkelts samvittighet.

Det vi imidlertid ikke kan støtte er en nedtoning av alvoret i situasjonen. Og det synes vi langt på vei at Hallaråkers innlegg representerer.

Den norske kirke er i ferd med å begå et teo­logisk selvmord på det samlivsetiske området.

Den ekteskapsforståelsen som vi finner gjennom hele Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring skal skrotes. Med simpelt flertall.

Synd skal ikke lenger bekjennes og tilgis i Jesu navn. Nå skal den godkjennes og velsignes i Den norske kirkes navn.

Med et slikt bakteppe er det for oss ganske ­uforståelig at Karl Johan Hallaråker i sitt innlegg nærmest hyller vedtaket på forrige ukes bispe­møte.

Vi vil minne om at det nå faktisk er et samlet bispe­møte som går inn for at det skal utarbeides en ­vigselsliturgi for likekjønnede. For de «konservative» biskopene medfører det at de stemmer for noe de selv egentlig er imot.

Akkurat den måten å stemme på kjenner for øvrig Karl Johan Hallaråker av egen erfaring. Han gjorde selv akkurat det samme i saken om KrFs bekjennelsesparagraf for noen år siden.

Hallaråker­ hadde vært en av de mest markante motstanderne mot å endre paragrafen. Han hadde til og med ­skrevet en hel bok til støtte for fortsatt bekjennelsesparagraf. Men i den endelige avstemningen stemte KrF-delegaten Hallaråker likevel for.

I innlegget sitt roser Hallaråker nå til og med de liberale biskopene. Vi kan ikke se at de menn og kvinner som har brakt denne ulykken over kirken, fortjener noen honnør.

Etter vår mening er Karl Johan Hallaråker i ­denne saken med på å ufarliggjøre noe han selv tidligere har advart sterkt imot. I 2006 mente han dette spørsmålet hadde med frelse og fortapelse å gjøre og at «kirken kan ikke ha to syn». Hva er det som har skjedd på disse ti årene?

Les også:

Biskop Nordhaug: Bli om bord i Den norske kirke

Kampen for evangeliet

Kan bli boikottet av sine egne

Hallaråker gleder biskopens hjerte

Ei trist utvikling

Vurderer å oppfordre bedehusfolket til å forlate kirken

Skriftforståelse er ikke et privat prosjekt

Sørgjer over bispekompromiss

Biskop: – Lov for prester å si at homofili er synd