Helseminister Bent Høie viser hvordan forpakningen på røyk og snus vil se ut i fremtiden. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Følelser skal gi bedre helse

onsdag 13. juli 2016

Lederartikkel

Helsemyndigheter over hele verden vurderer for tiden et helt nytt tiltak for å få flere til å slutte å bruke tobakk, eller ikke å begynne å røyke i det hele tatt. Det ferskeste tiltaket skal appellere til våre følelser.

Hittil har aldersgrenser, prising, tilgjengelighet, reklameforbud, forbud mot røyking innendørs på alle serveringssteder sammen med forbud mot utstilling av tobakksprodukter og advarsler på pakningene vært tiltak som alle har bidratt mer ­eller mindre til at antall dagligrøykere har gått ned.

Nå foreslår helseminister Bent Høie (H) at Norge skal følge anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og innføre nøytrale sigarettpakker:

Mørkt skittengrønne pakker med store bilder av skadene produktet forårsaker. Ingen logo. Merke­varenavn skal trykkes i samme skrifttype.

Vi vet at farger har innvirkning på den menneskelige psyken og at enkelte farger brukes bevisst for å fremkalle bestemte følelser. Noen farger virker beroligende, andre opphissende og andre skaper ubehag.

Ifølge minside.no har forskere brukt måneder på å komme fram til hva som er verdens styggeste farge. Den har betegnelsen Pantone 448C. ­Fargen forklares som en brunfarge som forbindes med søle, møkk og død. Og slike assosiasjoner skal altså få oss til å vende ryggen til tobakkspakkene og i neste omgang bedre folkehelsen.

Når WHO går ut med en slik sterk anbefaling, er det fordi de vet at tiltaket fungerer. Australia innførte tiltaket med anonymiserte sigarettpakker i desember 2012, og mener å kunne dokumentere en økning i tallet på dem som har sluttet å røyke og at færre har startet med den skadelige uvanen.

De antar også at Australia har hatt 100.000 ­færre dødsfall relatert til tobakksskader i det ­samme tidsrommet. Det er et nesten ufattelig stort antall ­sparte liv.

20. mai startet Frankrike, Storbritannia og Nord-Irland med innføringen av anonymiserte sigarett­pakker. Irland er i gang med forberedelsene av ordningen. Her i landet regner man med at den nye designen er på plass i løpet av 2017.

Ifølge de som har greie på helseutgifter, er det veldig god økonomi i å sette inn tiltak som forebygger sykdom. Det er mye billigere å forebygge enn å behandle. Vanligvis har det i budsjettsammenheng vært enklere å få penger til behandling enn til forebygging.

Men når det gjelder tiltak mot tobakksskader er det få kostnader som faller på det offentlige fordi ansvaret for gjennomføringen enten ligger hos produsenter eller forhandlere. Samtidig vil tiltaket ventelig spare samfunnet for store summer og menneskene for årelange lidelser i form av for eksempel kols og kreft.

Det er ingen tvil om at kampen mot nikotin­avhengighet er en viktig kamp for det fødte liv. Derfor omfavner vi Høies forslag og ser fram til at Stortinget vedtar de nye reglene i løpet av høsten.