FORBUD: Å slutte å røyke, eller å ikke begynne i det hele tatt, har store helsegevinster. Men noe forbud for en hel aldersgruppe er ikke gjennomførbart. Illustrasjonsbilde: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Dårlig forslag med godt formål

onsdag 6. januar 2016

Lederartikkel

Den Norske Legeforening har startet det nye året med forslag om ytterligere skjerping av norsk tobakkslovgivning. De mener det er formålstjenelig at alle som er født etter 2000 får forbud mot å kjøpe tobakk, inkludert snus.

Legeforeningen har i mange år kjempet for et Norge uten tobakk og har som målsetting et tobakksfritt samfunn innen 2035. Det er en modig og framtidsrettet målsetting selv om den kan bli vanskelig å oppfylle. Foreningen har også vært sterk tilhenger av å sette opp aldersgrensen for kjøp av tobakk og å øke avgiftene.

1. juni 2004 representerer på mange måter et vannskille i norsk tobakkspolitikk. Da ble den svært omstridte røykeloven, Lex Høybråten, innført, og Norge fikk som andre land i Europa røykefrie restauranter og utsteder.

Etter at røykeloven kom, har salgsbestemmelsene blitt skjerpet i to omganger. Først ble selvbetjeningen av tobakksvarer fjernet, dernest ble det innført forbud mot synlige tobakksprodukter i butikkhyllene.

Fra 1. juli 2014 ble det innført forbud mot bruk av alle typer tobakk på skoler og i barnehager. Det var den hittil siste innstrammingen i røykeloven.

Med forslaget om et aldersbestemt forbud mot kjøp av tobakk prøver Legeforeningen å ta kampen for bedre folkehelse et skritt videre. Målsettingen er at færre unge mennesker skal bli introdusert for tobakksbruk i tidlig alder. At Legeforeningen tenker forebyggende arbeid er veldig positivt, både for det enkelte individ som slipper unna skader og sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Men forslaget reiser også en rekke problemstillinger. Det handler blant annet om håndhevelse, tilgjengelighet og likebehandling. For de som vil bli omfattet av Legeforeningens forbudsforslag, vil det for eksempel være svært enkelt å handle tobakksvarer i utlandet. Det vil heller ikke være spesielt vanskelig å få andre til å kjøpe.

Dermed vil man raskt kunne komme i en situasjon som kan problematisere bådebruk og besittelse av tobakk. Da må i så fall alt salg av tobakksvarer forbys på generelt grunnlag. Det blir konsekvensen og den ytterligheten finnes det ikke politisk grunnlag for.

I følge Aftenpostens sjekkerunde, får ikke Legeforeningen politisk gehør for sitt siste utspill mot tobakken. Nå også Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet ut og mener at Legeforeningens nye forslag er å gå for langt, betyr det at forslaget i beste fall er prematurt, kanskje umulig.

Vi har større tro på et av foreningens tidligere forslag, nemlig å sette opp aldersgrensen for kjøp av tobakk fra 18 til 20 år. Det har også vært foreslått å redusere antall utsalgssteder for tobakk og også innføre en bevillingsordning på linje med den man har for salg av alkohol. Alt dette må være bedre forslag enn Legeforenings siste utspill.