TIDLIG UTE: Førsteamanuensis Egil Morland ved NLA Høgskolen og artist Rune Larsen var blant de første som fant veien til den nye bokhandelen i Bergen torsdag 8. oktober. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Bokens folk

fredag 9. oktober 2015

Lederartikkel

Gårsdagens åpning av Bergen Kristne Bokhandel bør ikke bare være av lokal interesse. Konseptet innebærer en nytenkning som kan være til inspirasjon og etterfølgelse flere steder i landet.

Det skrevne ord har vært av uvurderlig betydning gjennom hele kirkehistorien. Viktigst er naturligvis Bibelen, som er Guds eget ord formidlet gjennom de han utvalgte til å formidle sin åpenbaring.

Den hellige skrift må stadig gjøres tilgjengelig for nye generasjoner og nye målgrupper. Når vi lever i et land der det gjennom flere hundre år har vært regnet for selvsagt at alle bør lære å lese og skrive, henger det direkte sammen med reformasjonens sterke vektlegging av at alle bør kunne lese Guds ord.

En kristen motivasjon lå til grunn for at landet fikk sin første skolelov i 1739.

Les også: Åpnet kristen bokhandel

Men Bibelen er ikke den eneste boken som har vært viktig. Også troendes utlegging av den kristne tro og formidling av refleksjoner og erfaringer fra livet med Gud, har vært av uvurderlig betydning for den kristne kirke.

Vi tilhører et fellesskap som blir styrket ved at vi deler det vi har fått og opplevd, også på tvers av tider og kulturer. Slik er det fortsatt. Godt lesestoff gir næring til troen og tanken, og kan bidra til å fornye åndslivet både for den enkelte troende og trosfellesskapet.

Uten litteraturen er det langt vanskeligere å formidle troens innhold i sammenheng, gode svar på utfordringer vi møter og utfordringen til å følge Jesus og dele budskapet om ham med andre. Det er avgjørende at vi stadig får fram nye kristne forfattere og at vi også blir kjent med den rike litterære arven vår. Den er en dyp skattekiste.

Les reportasjen fra åpningen av Bergen kristne bokhandel:


Norge har en sterk tradisjon for kristen lesning.

I år er det 200 år siden Det norske bibelselskap ble stiftet. Bibelen har på mange måter preget både kulturen og språket vårt.

Vi har også hatt en rekke kristne forlag og bokhandler. De siste tiårene har imidlertid posisjonen til både Bibelen og den kristne litteraturen blitt svekket.

Den allmenne sekulariseringen har ført til at kjennskap til slike tekster ikke lenger tillegges samme verdi i skole og samfunn. Vi kommer heller ikke bort fra at andelen aktive kristne har minket, og at mange av oss leser mindre kristen litteratur enn tidligere generasjoner har hatt for vane.

Lettere tilgang til litteratur via internett, både på norsk og andre språk, kan ikke alene forklare den massive tilbakegangen som har funnet sted.

Når tidene endrer seg, er det lett å lengte tilbake til det som var. Den strategien er likevel ikke særlig fruktbar. En engelsk kristen bokhandler sa for noen år siden at man måtte løpe stadig raskere for å stå stille. Marginene er blitt knappere i den kristne bokbransjen internasjonalt. Behovet for å spre kristen litteratur er likevel ikke mindre, men snarere større.

Desto mer gledelig synes vi det er at initiativtakerne bak Bergen Kristne Bokhandel kan ha funnet en bærekraftig og framtidsrettet modell for å gjøre tilgjengelig bøker om livets viktigste spørsmål.

Kombinasjonen av bredt eierskap i byens menigheter, hovedvekt på frivillige medarbeidere og en bevisst tanke om å skape et godt miljø rundt bokhandelen er forbilledlig.

Vi ønsker lykke til og håper flere vil følge etter.