LEDERARTIKKEL: «Det er fortsatt ulovlig å annonsere for utenlandske spillselskaper her i landet», skriver Dagen på lederplass.

Opposisjonen tar spill-ansvar

fredag 4. mai 2018

Lederartikkel

Når vi ser på omfanget av annonsering for spill på norske TV-skjermer kan det synes som om spillselskapene er i besittelse av nærmest uendelig mange annonsekroner.

Mandag 7. mai gjør Stortinget et veldig viktig vedtak når en samlet opposisjon kommer til å vedta å blokkere for utenlandske spillselskaper i Norge. I tillegg skal reklameaktiviteten dempes.

Vedtaket er viktig fordi det ivaretar hensynet til en utsatt gruppe i samfunnet vårt: De spillav­hengige.

I videste forstand handler en streng spill­politikk om å redde familier fra oppløsning, å redde enkeltmennesker fra personlig konkurs og menneskelig fornedrelse. I enkelte tilfeller handler det også om å redde liv, fordi det finnes beretninger om ­mennesker som har tatt livet av seg på grunn av spill­avhengighet og spillegjeld.

Tall fra Lotteritilsynet viser at det var 250.000 nordmenn som spilte hos utenlandske spillselskaper i 2015. Ifølge beregninger tapte de rundt 1,5 milliarder kroner på disse spillene, bare i løpet av det ene året.

Når vi ser på omfanget av annonsering for spill på norske TV-skjermer kan det synes som om spill­selskapene er i besittelse av nærmest uendelig mange­ annonsekroner. Og det er vel en rimelig analyse når vi holder pengebruken opp mot det estimerte beløpet som nordmenn legger igjen hos disse selskapene.

Det er fortsatt ulovlig å annonsere for utenlandske spillselskaper her i landet. Årsaken til at de likevel får vise seg fram på norske TV-skjermer er at de sender fra andre land i Europa der loven tillater slik reklame. Og Norge kan ikke stoppe slike ­sendinger fordi vi er bundet av EØS-avtalen.

Men når vedtaket fra Stortinget blir lov, vil det også innebære at Lotteritilsynet får utvidede­ ­fullmakter. Alt i alt er dette antageligvis det viktigste vedtak som er gjort på spillmarkedet i Norge ­siden vi innførte forbud mot de sterkt avhengighets-­skapende spilleautomatene for en del år siden.

I stedet­ ble det innført spillemaskiner som er ­mindre ­aggressive og som blir organisert og ­kontrollert gjennom Norsk Tipping, som igjen overvåkes av Lotteritilsynet.

Det neste skrittet i denne saken må være at politikerne ser nærmere på behandlingstilbudet til de som er blitt spillavhengige. Organisasjonen Spillavhengig Norge har pekt på at spiller som vinner millionbeløp automatisk får tilbud om økonomisk rådgivning for å forvalte nyvunnet rikdommen på fornuftig vis.

Slike tilbud eksisterer ikke på samme måte for de som blir en del av spillgalskapens ødeleggende nedtur. Det finnes mange historier om hvilke vanskeligheter spillavhengige har måttet overkomme for å prøve å få livet på rett kjøl igjen.

Ettersom spillavhengighet er innført som en medisinsk diagnose, bør myndighetene sørge for at det også finnes et relevant behandlingstilbud som er lettere tilgjengelig enn det er i dag.