LEDERARTIKKEL: «Forskningssenteret peker på at nasjonalismen og den trusselen mot religiøse minoriteter som ideologien representerer, gikk fram over hele kloden i 2016», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser Marine Le Pen, leder av det politiske partiet National Rally i Frankrike. Hun har ifølge rapporten lovet å forby religiøse symboler og klær på offentlige plasser. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Nasjonalisme skaper forfølgelse

mandag 23. juli 2018

Lederartikkel

Det er en veldig alvorlig konklusjon at myndighetene i et land er ansvarlig for at deres egne innbyggere blir forfulgt på grunn av tro og religiøs praksis.

Siden 1993 har organisasjonen Åpne Dører lagt fram sin årlige, oppdaterte rangering av versting-landene når det gjelder forfølgelse av kristne. Tidligere denne sommeren har det amerikanske forskningsinstituttet, Pew Institute, for niende år på rad lagt fram nye tall som i all hovedsak bekrefter rapporten fra Åpne Dører.

Der Åpne Dører baserer seg på spørreskjemaer, fylt ut av organisasjonens feltarbeidere og nettverk i land hvor de opplever forfølgelse, bruker Pew Institute mer enn et dusin åpne kilder. De henter informasjon fra blant andre USAs utenriksdepartement, den amerikanske kommisjonen for religionsfrihet, EU, FN og andre ikke-statlige organisasjoner. Pew har studert religionsforfølgelse i 2016 generelt mens Åpne Dører har hatt fokus på situasjonen for de kristne i 2017.

Uansett kilder, framgangsmåte eller fokus: Konklusjonene er like klare og nedslående i begge rapporter. Religiøs forfølgelse øker verden over. Og det skjer uavhengig av om det skyldes statlige myndigheter, fiendtlighet fra privatpersoner eller motvilje fra organisasjoner.

De amerikanske forskerne har ikke rangert det enkelte land, men delt samtlige 198 land inn i kategorier fra «svært høy forfølgelse» til «lav forfølgelse» etter hvor dårlig det står til med religionsfriheten. Rapporten viser at flere enn en firedel (28 prosent) av verdens nasjoner får stemplet «svært høy» eller «høy» grad av forfølgelse.

At tilstanden for den religiøse og trosmessige delen av menneskerettighetene er så elendig, er spesielt trist dette året. For i 2018 markerer vi verden rundt 70-årsjubileet for FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene og 20-årsjubileet for FNs erklæring om menneskerettsforkjempere.

Katayoun Kishi, hovedforfatter bak forskningsrapporten, forklarer årsaken til funnene slik: – Regjeringers sjikane av religiøse grupper har hovedansvaret for at troende i alle verdensdeler i økende grad opplever å bli hetset eller diskriminert.

Det er en veldig alvorlig konklusjon at myndighetene i et land er ansvarlig for at deres egne innbyggere blir forfulgt på grunn av tro og religiøs praksis. Det innebærer mangel på grunnleggende demokratiske rettigheter, rettssystemer som ikke fungerer uavhengig og maktpersoner uten respekt for allmenngyldige menneskelige rettigheter.

Pew-rapporten drar oss ut av villfarelsen i den grad vi har gått rundt og trodd at vi lever i en del av verden som er spart for religionsforfølgelse. Rapporten viser at det i Europa er en voksende tendens til at politikere og politiske partier bruker nasjonalistisk retorikk når de retter skytset mot religiøse grupper.

Forskningssenteret peker på at nasjonalismen og den trusselen mot religiøse minoriteter som ideologien representerer, gikk fram over hele kloden i 2016.

Kishi sier at nasjonalistiske partier ble styrket i mange land, fra India til Irland, og at nasjonalistiske organisasjoner fikk økt oppslutning. Usikkerheten ligger i om toppen er nådd eller om fenomenet vil fortsette å vokse.