VANLIG: «Det er langt fra alle som går så langt som Heia-Gideonsen i sin søken etter en åndelig virkelighet utenfor kirken. Horoskop og healing har lenge vært kjente begrep, og yoga med sin tilknytning til østlig åndelighet er stadig mer vanlig», skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Visdommens og kunnskapens skatter

torsdag 11. januar 2018

Dette innlegget er en respons på "Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden"

Lederartikkel

Den nye åndeligheten byr seg frem som et koldtbord der en kan velge sine favorittbiter uten å kjøpe en hel pakke. I hvert fall tilsynelatende.

Når kristendommen etter hvert mister sin plass i samfunnet vil nok noen bli overrasket over hva som vokser frem i stedet. De som venter på en ny tidsalder for det opplyste og rasjonelle sinn vil bli skuffet. Dessuten vil all verdens åndelige søken aldri kunne finne noe av verdi som en ikke finner i Kristus.

I går fortalte Dagen om Hege Elisabeth Heia-Gideonsen som har forlatt den kristne tro og nå er blitt prest i Norsk spiritualistisk trossamfunn. Hun er et eksempel på en vandring mange norske menn og kvinner har gjort.

FØRST UTE: Hege Elisabeth Heia-Gideonsen (49) er den første spirituelle presten som er utdannet og ordinert i Norge....

Posted by Dagen on 11. januar 2018


Bort fra kristendommens tro på én Gud slik vi møter ham i Bibelen og over til en annen forståelse både av det guddommelige og den fysiske virkeligheten.

Det er langt fra alle som går så langt som Heia-Gideonsen i sin søken etter en åndelig virkelighet utenfor kirken. Horoskop og healing har lenge vært kjente begrep, og yoga med sin tilknytning til østlig åndelighet er stadig mer vanlig. Den nye åndeligheten byr seg frem som et koldtbord der en kan velge sine favorittbiter uten å kjøpe en hel pakke.

I hvert fall tilsynelatende.

Men egentlig ligger det en felles virkelighetsbeskrivelse til grunn for mange av de østlig inspirerte praksisene. Det er at alt og alle er guddommelig.

Denne guddommeliggjøringen av skaperverket kan virke besnærende, kanskje også for kristne. Skaperverket er vakkert og gir all grunn til begeistring. Men det er ikke bare misforstått å guddommeliggjøre skaperverket på denne måten, det er rett og slett avgudsdyrkelse. Og som kjent er hele Bibelen full av advarsler om å «tilbe det skapte i stedet for Skaperen».

Det kan det være mange grunner til. Det er mange som vil hevde at naturvitenskapen aldri ville kunne gjort sine fremskritt uten troen på én Gud som har skapt alle ting og som selv står utenfor skaperverket.

Bibelens åpenbaring om Guds trofasthet og at hans gode lover legger grunnlaget for hele tilværelsen har oppmuntret kristne mennesker til å forske på skaperverket med iver og hengivenhet.

Det spørs om den frimodigheten ville vært like stor om en så på selve skaperverket som guddommelig. De færreste vil komme på å dissekere guddommen sin for å finne ut hvordan den fungerer.

Et livssyn som er grunnleggende panteistisk vil antageligvis vise seg å mangle bærekraften som skal til for å opprettholde det høye synet på rasjonalitet og logikk som ligger til grunn for vår kultur.

Det er mange grunner til at mennesker i dag åpner opp for ulike ikke-kristne åndelige retninger. Det er fare for at vi som kristne kan bære noe av skylden fordi vi ikke har vært frimodig nok på egen tros vegne.

Det som er sikkert er at kristne ikke trenger å gå stille i dørene når det kommer til åndelighet. Vi må tvert imot hente styrke og frimodighet i Bibelens beskrivelser av hvem Kristus er, og hvem vi er i Ham.

«For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.», skriver Paulus i Kolosserbrevet. Enten mennesker søker rasjonell eller emosjonell trygghet så vil de kunne finne svar hos Jesus Kristus.