Illustrasjonsfoto: Yellowj/Yayimages.com

Viktig seier for kristne skoler

mandag 16. januar 2017

Lederartikkel

Dagen brakte før helgen nyheten om at Danielsen videregående skole i Bergen har fått medhold i at skolen kan prioritere kristne søkere når det ansetter personale.

Saken har sitt utgangspunkt i en klage som Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok mot skolens ansettelsespraksis. Skolens hadde i en stillingsannonse presisterte at de ansatte måtte dele skolens kristne livssyn.

Klageren mente dette var urimelig siden den lærerstillingen det var snakk om kun gjaldt fag som matematikk, engelsk og naturfag. Vedkommende påpekte at undervisningen i disse fagene ikke krevde noen form for religiøs forkynnelse.

LES: Her må alle være kristne

Nå foreligger svaret fra ombudet. Det er i realiteten en full seier for den kristne skolen. Og vi vil tillegge, det er en viktig seier.

For denne gangen viser Likestillings- og diskrimineringsombudet en grunnleggende forståelse av hva en kristne skole er og hvilket mål den har. Det kristne formålet i dette skoleslaget går nemlig langt utover bare undervisningen i kristendoms- eller religionsfaget.

Man ønsker at den kristne tro skal gjennomsyre hele skolehverdagen. Danielsens videregående skole sier det slik i sine vedtekter: «Skolen skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter».

Dette er jo selve hovedhensikten med det å ha en kristen skole. Og for å få til det er det en selvfølge at skolens personale selv har en kristen tro. Ellers er det i praksis umulig å drive en kristen skole. Det forventes jo blant annet at alle lærerne kan holde andakt for sine klasser og for alle skolens elever over høytaleranlegget.

LES OGSÅ: Mobbeofre velger kristne friskoler

Prinsippet om viktigheten av lærernes egne kristne tro aksepteres nå at Likestilllings- og diskrimineringsombudet. For å si det med ombudets egne ord: «Lærerne har en religiøs funksjon».

For norske kristne skoler har dette vært en selvfølge i alle år. Men det har ikke alltid vært like klart at myndighetene ser det på samme måte.

Stridens kjerne har vært Diskrimineringslovens paragraf 17 som pålegger arbeidsgivere et forbud mot å innhente opplysninger om søkeres syn på kulturelle og religiøse spørsmål. Men det kan gjøres unntak når opplysinger om livssyn er «begrunnet i stillingens karakter», som det heter.

En slik formulering gir åpenbart rom for tolkninger. Og det har ikke alltid vært gitt at de tolkningene går i favør av de skolenes helhetstenkning om den kristne tros påvirkning av skolehverdagen.

LES MER: Tidlig julegave til friskolene

Det er derfor denne erkjennelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet er så gledelig og viktig.

Danielsen videregående skole har kjempet en kamp som kommer alle kristne skoler i Norge til gode. Det skal de ha takk for.