#METOO: I TV 2 var kulturen tidvis åpenbar, i de fleste kristne sammenhenger er den nok mer skjult der den får utvikle seg, skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Vi vet ikke hvem du er, men én vet

torsdag 16. november 2017

Lederartikkel

Til deg som er en kristen og en overgriper: Vi vet kanskje ikke hvem du er. Men det finnes en som vet. Og han har sagt at det som gjøres i det skjulte før eller siden skal komme frem i lyset.

Det var knyttet stor spenning til hva det var TV-profilen Aleksander Schau skulle avsløre på Twitter sist fredag. Ifølge ham selv ville det han kom med brenne broer og fortelle mørke historier fra arbeidslivet. Twitter-meldingene som fulgte dagen etterpå har sjokkert mange og satt flombelysningen på en redaksjonskultur som ikke tåler dagens lys.

Schau åpnet opp døren til en redaksjonsverden der unge mennesker blir hensynsløst utnyttet på grunn av sitt ønske om å komme inn i mediebransjen, og en grensesoverskridende seksuell kultur har fått utbre seg. Ledelsen har noen ganger handlet, men i andre tilfeller har de aktuelle lederne sittet altfor stille i båten.

Schau innledet sine avslørende Twitter-meldinger med selvkritikk. Han og andre sa fra internt, men ikke offentlig. Det burde de ha gjort, høyere og oftere, ifølge Schau selv. Også andre har fortalt at kulturen har fått bre seg ut, der overgrep blir normalisert over lunsjbordet. Det eneste som skal til for at ondskap får seire er som kjent at gode mennesker ikke gjør noe.

Schaus tydelige melding til alle overgriperne som blir beskrevet i TV 2-systemet er: «Vi vet hvem du er». Det er bra, selv om det nok sikkert finnes overgripere som er mer subtile i sin fremferd og ikke havner i offentlighetens søkelys. Overgripere som kanskje bare én person vet hvem er.

Det kan være betimelig å spørre om Kristen-Norge vet hvem sine overgripere er. Hvem det er i de kristne rekker som trår over andres grenser og grafser til seg det de ikke har rett på, i en infantil og selvsentrert jakt på tilfredsstillelse? I TV 2 var kulturen tidvis åpenbar, i de fleste kristne sammenhenger er den nok mer skjult der den får utvikle seg.

Det må likevel være lov å forvente, eller i det minste håpe, at slike overgrep skjer sjeldnere i kristne sammenhenger. Det har så langt vært en sterk kultur for avhold fra alkohol i mange kristne sammenhenger. Dette har nok forebygget en del overgrep så vel som utroskap.

Gjennom Bibelens åpenbaring og kirkens utleggelse av denne kommer det dessuten klart frem at Gud har satt grenser for menneskets seksualitet. Denne sterke menneskelige driften får sitt harmoniske utløp i ekteskapets forening av mann og kvinne.

Det gamle testamentets «Du skal ikke bryte ekteskapet» videreføres i Det nye testamentets formaning: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.»

Det viser seg at det er liten grunn til å skjemmes over Bibelens veiledende ord. Guds grenser er gode. Selv om det kan koste noe å følge dem, vil det utvilsomt koste mer å trå over dem.

Til deg som er en kristen og en overgriper: Vi vet kanskje ikke hvem du er. Men det finnes en som vet. Og han har sagt at det som gjøres i det skjulte før eller siden skal komme frem i lyset. Det kan være vondt å slippe lyset til, men ifølge kristen tro er det den eneste retningen som fører til liv. Det er bedre å slippe lyset til i dag enn at noen andre tar oppgjøret for deg i morgen.