SKOLEMASSAKRER: «Det er tid for å handle nå, for at amerikanske barn skal føle seg trygge på skolene sine. Og for at foreldrene deres skal slippe å kjøre dem til skolen med hjertet i halsen,» skriver Dagen på lederplass. Bildet er tatt ved Marjory Stoneman Douglas High School der 17 personer ble drept 19. februar. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Skolemassakrer møtt med handlingslammelse

tirsdag 20. februar 2018

Lederartikkel

«Skam dere!» ropte tenåringen Emma Gonzales fra en talerstol i Florida lørdag. Budskapet var rettet mot alle amerikanske politikere som tar i mot penger fra den mektige våpenlobbyen, NRA.

Emma Gonzales holdt appell under en demonstrasjon for overlevende etter skolemassakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland onsdag i forrige uke. 17 mennesker ble drept. 14 av disse var Emmas medelever.

Derfor ropte hun «skam dere!» til politikere som hun mener må ta medansvar, mens stemmen dirret og tårene rant. Ropet ble fanget opp av de mange tusen demonstrantene. Fortvilte elever, foreldre og andre ropte taktfast «skam dere!» Den korte, følelsesladde meldingen ble øyeblikkelig fanget opp av nyhetskanaler og sosiale medier og spredt for all verden. Måtte Emma Gonzales fortvilte rop bli et vannskille i kampen for økt våpenkontroll.

 

Posted by Dagen on 18. februar 2018

 

For de har virkelig grunn til å skamme seg, politikerne som har latt seg kneble av våpenlobbyen, og som nå ikke har annet å tilby enn forsikringer om medfølelse og forbønn. Statistikken taler sitt overtydelige språk når det gjelder sammenhengen mellom våpentilgang og drap.

Folk i USA har 25 ganger større sjanse for å bli drept av et våpen enn innbyggere i noe annet i-land. Så langt i 2018 har det vært 30 masseskytinger i USA. Det har i år blitt utløst skudd på eller like ved amerikanske utdanningsinstitusjoner hele 18 ganger. Siden 2013 har USA opplevd i gjennomsnitt én skoleskyting i uken.

Igjen og igjen ser vi at barn og unge blir skutt på skolene sine. Det skjer i fredstid, i et vestlig, demokratisk land. Det er nedslående å være vitne til politikernes handlingslammelse. I mangel på et lovverk som kunne beskyttet dem må amerikanske skoler forsøke å beskytte seg selv med bevæpnede vakter og økt overvåkning. Ja, noen har endatil fått montert skuddsikre tavler. Det er en fallitterklæring.

Vi erkjenner at amerikanernes grunnlovsfestede rett til å bære våpen rører ved dype følelser og sterkt forankrede prinsipper. Men dette er ikke hele forklaringen på at våpenlovgivningen er så vanskelig å endre.

I dette dramaet spiller våpenlobbyen en helt sentral rolle. De er blitt en betydelig politisk aktør og driver omfattende lobbyvirksomhet mot politikere på høyresiden. Ikke minst bruker de store summer på å fremme kandidaturene til enkeltpolitikere. Å legge seg ut med disse kan være ødeleggende for en politiker. Derfor treffer Emma Gonzales bokstavlig talt blink når hun refser politikere som tar imot penger fra disse interessene.

Den som ikke minst burde skamme seg er presidenten selv, som mottok 230 millioner kroner fra NRA under valgkampen. Og som ikke kviet seg for å forsøke å slå politisk mynt på skytetragedien ved å hevde at den kunne vært forhindret hvis FBI var mindre opptatt av russlandsetterforskningen.

Selv om Donald Trump har et poeng når han hevder at mental helse spiller en rolle ved skoleskytingene, møter han seg selv i døra også her. I fjor fjernet nemlig Trump-administrasjonen en regel som kunne hindret en stor gruppe psykisk syke personer i å kjøpe våpen.

Å be er viktig, men det er ikke rart at pårørende og overlevende opplever at løfter om «tanker og bønner» blir for vagt. Det er tid for å handle nå, for at amerikanske barn skal føle seg trygge på skolene sine. Og for at foreldrene deres skal slippe å kjøre dem til skolen med hjertet i halsen.