UBIBELSK: – Biskop Atle Sommerfeldt presterer å kalle det ubibelske synet på homofile ekteskap for «helbibelsk», skriver Dagen på lederplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix  Foto: 

Når ubibelsk blir helbibelsk

torsdag 26. januar 2017

Dette innlegget er en respons på "Uredelig, Selbekk!"

Lederartikkel

På en utrolig måte klarer biskop Atle Sommerfeldt å få Bibelen til å si det motsatte av det den faktisk sier.

Lørdagens lederartikkel «Den siste ekteskapssøndagen» har falt Atle Sommerfeldt tungt for brystet. Så tungt at prelaten finner det nødvendig å ta frem de kraftige uttrykkene.

I Sommerfeldts innlegg, som stod på trykk på onsdag, får vi høre at vi er uredelige. Og han beskylder oss for å være nær ved å bryte det åttende bud ved å bære frem falskt vitnesbyrd mot vår neste.

Når en biskop nevner Herrens ti bud og advarer om at man er i ferd med å bryte dem, så skulle det jo i utgangspunktet gjøre sterkt inntrykk. En kirkens øverste tilsynsmann burde kjenne Den hellige skrift og vite hva han snakker om.

Men når vi ser hvordan Sommerfeldt i den samme artikkelen faktisk behandler den boken som budene står i, så blir vi litt mer i tvil. For hele innlegget er gjennomsyret av biskopens mildt sagt kreative bibelbruk. På en utrolig måte klarer han å få Bibelen til å si det motsatte av det den faktisk sier.

Det har en biskop selvfølgelig ikke mandat til, uansett hvor stort gullkors han bærer rundt halsen og uansett hvor fargerik bispekappe han har på seg. Men Atle Sommerfeldt gjør det likevel. Biskopen presterer å kalle det ubibelske synet på homofile ekteskap for «helbibelsk». Og han karakteriserer det som den «bredere, bibelsk forankrede ekteskapsforståelsen».

Dette er et mesterstykke i bruken av alternative fakta på et nivå som kunne kvalifisere Sommerfeldt til en jobb i Donald Trumps administrasjon.

Det er også smått utrolig at Sommerfeldt kan få seg til å sammenligne det tunge samvittighets- og bibeltroskapsspørsmålet som kjønnsnøytrale ekteskap er, med uenighet om «elektriske gitarer, trommer og trekkspill i gudstjenester og møter». En slik banal sammenligning er illustrerende for det forfallet, den likegyldigheten og den ignoransen som nå preger teologien på ekteskapsområdet.

Sommerfeldt skriver at det er Dagens redaktør som reduserer det bibelske ekteskapssynet til et spørsmål om kjønnspolaritet. Men det er det jo selvfølgelig og heldigvis ikke. Det er det Bibelen selv som gjør. Fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring vitner Bibelen om ekteskapet som Guds gode ramme om samliv, seksualitet og familie.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er den eneste samlivsformen som har Guds velsignelse over seg. Hvis man skal ta Bibelen på alvor, da.

Det er betegnende at seremonien for kjønnsnøytrale ekteskap faktisk ikke inneholder noen skriftsteder som handler om ekteskapet. I Bibelen omtales ekteskapet uten unntak som en institusjon mellom en kvinne og en mann. Når man skal snekre sammen en slik ny liturgi, må man altså finne bibelvers som egentlig handler om noe annet. Og så må man vri og vende på dem for å kunne få dem til å passe inn i et homofilt vigselsritual.

Som vi har skrevet på denne plass tidligere i uken, så burde de som nå banker igjennom vedtaket på kirkemøtet i Trondheim, innrømme at de gjør det på tross av og ikke på grunn av det Bibelen sier om ekteskapet. Det hadde vært det redeligste.

Vi opplever Atle Sommerfeldt som en redelig person. Han burde vært den første.

Nett-TV: Følg Kirkemøtet direkte

Les flere saker fra Kirkemøtet