«HEN»: Vi har etter hvert blitt vant til underlige utspill fra Svenska Kyrkan med det mål for øye å tone ned kirkens anstøtelighet, skriver Dagen på lederplass. I Västerås inviterte man før jul til høytidens gudstjenester med en annonse hvor Jesus blir omtalt med det kjønnsnøytrale pronomenet «hen». Illustrasjonsbilde.

Mislykket forsøk på å omskrive historien

tirsdag 2. januar 2018

Dette innlegget er en respons på "Sterke reaksjoner på at Jesus kalles «hen»"

Lederartikkel

Kirkens svar må da være å tilby sjelesørgerisk hjelp og sann bibelsk veiledning, ikke å gjøre Jesus til en konstruksjon.

Vi har etter hvert blitt vant til underlige utspill fra Svenska Kyrkan med det mål for øye å tone ned kirkens anstøtelighet. I Västerås inviterte man før jul til høytidens gudstjenester med en annonse hvor Jesus blir omtalt med det kjønnsnøytrale pronomenet «hen». Det har naturlig nok vakt reaksjoner, og noen av dem kunne vi lese om i Dagen lørdag:

Svensk kirke kalte Jesus «hen» – får sterke reaksjoner  

Språkprofessor Sylfest Lomheim mener det er «absurd» å kalle den historiske personen Jesus for «hen». Han trekker paralleller til andre historiske personer som Olav Den Hellige og Fritjof Nansen, og viser til hvor uaktuelt det ville være å omtale disse som «hen».

Svenska Kyrkans forsøk på å ikke støte noen ender opp som et heller mislykket forsøk på å skrive historien om.

Det vil til alle tider finnes mennesker med erfaringer som gjør at forholdet til farsbegrepet har blitt forvrengt. Tilsvarende vil det også finnes mennesker som av ulike årsaker kan ha et negativt forhold til både begrepet «mann», og for den saks skyld også til pronomenet «han».

Kirkens svar må da være å tilby sjelesørgerisk hjelp og sann bibelsk veiledning, ikke å gjøre Jesus til en konstruksjon.

Ifølge svenske Dagen har domprost Susann Senter sagt til den svenske radiokanalen P4 Västmanland at det viktigste ikke er å fremstille Jesus som mann, men å fremheve at han var en sann person. Det er riktig at poenget ikke er å få Jesus til å passe inn i verken antikkens eller vår egen tids typiske mannskategorier.

Slik vi blir kjent med Jesus i Det nye testamente, ser vi at han utfordrer kjønnsroller både da og nå. Dette står imidlertid ikke i veien for det åpenbare, nemlig at han ble født som Marias sønn og levde sine år på jorden som mann.

Grunnleggende blir Svenska Kyrkans omtale av Jesus som «hen» et bedrag, ved at man tilbyr hjelp på falske premisser. Alle som leser Bibelen vil selv kunne se at Jesus konsekvent blir omtalt som mann.

Derimot har kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum rett i at det er viktig å «arbeide teologisk og lage et reflektert gudsbilde som ikke blir ensidig». For samtidig som mennesket Jesus Kristus var en mann, og samtidig som Gud gjennomgående omtales som «far», er det også en kjensgjerning at Bibelens Gud blir presentert med et bredt spekter av egenskaper.

For dem som har opplevd at farsbildet ble ødelagt, kan vi minne om Efeserbrevets ord om at Gud er den som «har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord». I Norsk Bibels utgave står det at Gud er «den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.» Og det var Jesus som sa om Jerusalem i Lukas 13: «Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine.»

Kirkens svar skulle altså ikke være å rekonstruere Jesus, men å invitere mennesker til å bli kjent med Frelseren slik vi møter ham i Bibelen.