KrFs Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix  Foto: 

Led dem ikke inn i fristelse

onsdag 11. oktober 2017

Lederartikkel

Gårsdagens stortingsdebatt om trontalen ble en markering av utfordringene som det skjøre flertallet på ikke-sosialistisk side står overfor.

Opposisjonen benyttet aller første mulighet i sesjonen til å legge fram 29 forslag som de vet ville skape dilemmaer for de tidligere støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Allerede før debatten startet var det klart at regjeringen ville gå på sitt første nederlag. Arbeiderpartiets forslag om å reversere kuttet i pappakvoten i fødselspermisjonsordningen fra ti til fjorten uker var sikret flertall med stemmene fra både Venstre og KrF.

Det er kanskje ikke den viktigste og mest prinsipielle saken for den blå regjeringen, men den varsler en tendens om politiske omkamper og kommende nederlag. Spørsmålet er bare hvor mange, og hvor drøye, tap Erna Solbergs mannskap vil svelge for å beholde makten.

SV, De Grønne, Senterpartiet og Ap sto nærmest i kø for å fremme forslag om omkamper i politiske vedtak som ble fattet i forrige stortingsperiode. Senterpartiet la fram ni forslag i forbindelse med trontaledebatten, SV ti, De Grønne seks, Ap tre og KrF et.

Det er tvilsomt om de to andre Ap-forslagene om å begrense bruken av innleid arbeidskraft og rett til læreplass til alle kvalifiserte søkere vil tiltrekke seg støtte fra de to tidligere støttepartiene til den blå regjeringen.

KrF har også allerede bestemt avslått å støtte Senterpartiets forslag til omkamp om regionreformen, men har tidligere vært på linje med forslagsstillerne når det handler om tvangssammenslåing av kommuner. Men i politisk kvarter på NRK tirsdag morgen var KrF-leder Knut Arild Hareide avvisende til å reversere et stortingsvedtak.

I radiodebatten sa Marit Arnstad at Senterpartiet bevisst har lett etter vedtak som det vil være mulig å få endret med en ny sammensetning av Stortinget. I og med Hareides holdning til å reversere vedtak er det lite trolig at den strategien fører fram.

Men opposisjonen kommer til å fortsette med å gå i strupen på regjeringen. De vil friste de tidligere støttepartiene med forslag som berører både hjertesaker og valgløfter og som de vet vil slite Venstre og KrF mellom opposisjonen og Høyre/Frp-regjeringen.

Statsminister Erna Solberg har tidligere advart partiene på Stortinget mot å søke «kryssende flertall» mot regjeringen. Hun mener det kan skape politisk kaos og et uregjerlig Norge. Når vi ser på dagens høye antall utfordrende forslag, er det ingen ting som tyder på at opposisjonen vil være lydige i så måte.

Den virkelige testen på om flertallet på ikke-sosialistisk side er levedyktig, eller om belastningene blir for store for mindretallsregjeringen, kommer på torsdag når statsbudsjettet for 2018 legges fram. Det blir en prøvestein for Knut Arild Hareides fredning av Solberg-regjeringen, slik han uttrykte seg før valget.

Får ikke Venstre og KrF nok innrømmelser i budsjettforslaget, kan høsten bli et politisk lotteri med regjeringsmakt som førstepremie.