ISRAELSVENNER: I Israelsorganisasjonene finner vi mennesker som har et dypt følt engasjement, som har brukt tid, krefter og penger på å støtte det israelske folket. Men mye tyder på at det er vanskelig å gi engasjementet videre til generasjonen under. Bildet er fra en Israel-markering i Oslo i mai 2015. Foto: Markus Plementas, KPK  Foto: Markus Plementas, KPK

For Israel i generasjoner

torsdag 15. februar 2018

Lederartikkel

Klarer dagens Israel-venner å overlevere engasjementet til generasjonene som kommer etter dem?

Spørsmålet aktualiseres av nedgang i gaveinntekter til norske Israel-organisasjoner som Dagen skrev om i går. Gaveinntektene gikk ned hele 19 prosent i fjor.

Verst er det for Israelsmisjonen som fikk inn seks millioner mindre enn året før, og som sliter med økonomien. Nå skyldes riktignok deler av nedgangen at de to største Israel-organisasjonene fikk store dødsbo i 2016, uten å få tilsvarende i 2017. Det er likevel ikke første gang vi skriver om særlig Israelsmisjonens røde tall. Vi ser ikke bort fra at nedgangen i inntekter kan tolkes som et symptom på dalende Israel-engasjement i kristenfolket.

 

PENGEGAVER: En rundspørring som Dagen har gjort blant 12 ulike aktører som støtter Israel viser at de foreløpige tallene...

Posted by Dagen on 15. februar 2018

 

En annen grunn til bekymring, er alderssammensetningen i Israels-organisasjonene. Besøker man denne bevegelsens møter og stevner, ser man en klar overvekt av godt voksne og eldre deltakere. Det er i ferd med å bli de grå hårs arena. Dette er mennesker som har et dypt følt engasjement, som har brukt tid, krefter og penger på å støtte det israelske folket. Men mye tyder på at det er vanskelig å gi engasjementet videre til generasjonen under. Hvis så er tilfelle, er det synd. Da er det på tide å tenke nytt.

For noen år siden stilte Israelsmisjonens ungdomsorganisasjon, return2sender, selv spørsmålet om hvordan det står til med kristne 20- og 30-åringers forhold til Israel. De merket seg at mange unge synes fokus på Israel kunne bli sært. At mange «skygger unna, fordi meningene blir så sterke – ytterlighetene får prege ordskiftet, mens de moderate stemmene drukner».

Utviklingen er ikke noe særnorsk fenomen. Dagen skrev nylig om fallende støtte til Israel blant unge kristne i USA. Mens eldre amerikanske kristne elsker Israel, har mange yngre kristne problemer med å forstå hvorfor de skal engasjere seg. En fersk undersøkelse viser at det er i ferd med å oppstå store generasjonsforskjeller. Dette skjer samtidig som motstanden mot Israel øker i det amerikanske samfunnet. Det samme kan sies om Norge.

Det ville være et stort tap hvis engasjement for Israel skulle bli en sak for en liten gruppe spesielt interesserte. Derfor vil vi oppfordre organisasjonene til å ta generasjonsutfordringen på største alvor. Og vi vil oppfordre kristenledere generelt til å undervise tydelig og klart om Israel, slik at barn, ungdom og unge voksne opplever det relevant.

For Israel er viktig. Det er viktig å velsigne Guds utvalgte folk, slik Bibelen ber oss om. Fordi dette folket ligger på Guds hjerte, skulle det også være en hjertesak for oss. Det er viktig å bringe evangeliet om Jesus tilbake til jødene, for at de skal bli frelst. Og det er viktig for oss som kristne, for det er i Israel vi finner troens røtter. Skal vi forstå Bibelen, må vi også forstå den jødiske konteksten.

Og hva man enn måtte mene om israelsk politikk fra dag til dag, er det viktig å støtte Israel som eneste fungerende demokrati og rettsstat i regionen, ikke minst i en tid der vi ser at landet enda en gang kan stå på terskelen til krig.