FLERTALL: Kirkemøtet stemte mandag for den nye, homofile vigselsliturgien som er utarbeidet.  Foto: 

Et ikke-luthersk vedtak

mandag 30. januar 2017

Dette innlegget er en respons på "Ny vigselsliturgi vedtatt"

Lederartikkel

Den norske kirke kan like gjerne avlyse sin feiring av reformasjonsjubileet. Kirkemøtets flertall vist at reformasjonens hovedprinsipp «Skriften alene» ikke betyr noe for dem.

Nett-TV: Følg Kirkemøtet direkte

Les flere saker fra Kirkemøtet

-----

Den norske kirke åpnet formelt sitt 500-årsjubileum for Martin Luthers reformasjon under Kirkemøtets høymesse i Nidarosdomen på søndag. Dagen etter stemte det samme Kirkemøtet igjennom en ny, homofil vigselsliturgi og satte dermed i praksis strek over en av de viktigste grunnsetningene i Luthers reformasjon. Prinsippet om at det er Bibelen som er den øverste autoritet for den kristne kirkes lære og liv.

Da Martin Luther i 1517 utfordret det daværende kirkelige etablissementet, gjorde han det ut fra en forståelse av at en rekke tradisjoner og praksiser i kirken manglet støtte i Bibelen. Og en del av dem var i direkte motstrid til Skriftens ord.

Luther mente at kirken måtte renses for denne typen ubibelsk tankegods. Det er kun Bibelen som skal være grunnlaget for kirkens lære og praksis.

«Skriften alene» har sammen med «troen alene» og «nåden alene» blitt stående som den lutherske reformasjonens tre grunnsetninger. Og alle de nasjonale, lutherske kirkene som ble dannet i kjølvannet av 1500-tallets kirkelige omveltninger, har disse tre prinsippene som en del av sitt læregrunnlag. Den norske kirke er en av disse evangelisk-lutherske kirkene som historisk sett er et resultat av Martin Luthers gjenoppdagelse av kirkens forpliktelse på Bibelen.

Det er derfor ganske ironisk at Den norske kirke ved inngangen til det året som markerer 500-årsjubileet for reformasjonen, gjør et vedtak som er i direkte opposisjon til et av disse grunnleggende reformasjonsprinsippene. De 83 delegatene som i dag stemte for, vet utmerket godt at Bibelen fra første til siste bok utelukkende omtaler ekteskapet som en ordning for mann og kvinne. Det vet også godt hva Skriften sier om homofilt samliv.

Derfor gjorde de sitt vedtak idag på tross av Bibelen, ikke på grunn av den. De tror - i motsetning til Martin Luther - at de vet bedre enn Bibelen.

Det er en sterkt ikke-luthersk holdning. Og det midt i en kirke som bærer reformatorens navn.

Martin Luther var et forbilde også i dette at han hadde mot til å stå for sitt syn og ta konsekvensene av det også når han hadde den kompakte majoritet imot seg. For den tidligere munken var det tilstrekkelig at han hadde Guds ord på sin side.

Så fikk de andre si hva de ville. Reformatorens forpliktelse var mot Skriften - og mot den alene.

Den som i så måte opptrådte mest luthersk i dag var kirkemøtedelegat Øivind Benestad. Det står mye mer respekt av hans handlinger enn av stemmegivningen til de seks biskopene som faktisk står for det bibelske synet på hva et ekteskap er.

Til slutt endte både Dahl, Kvarme, Reinertsen, Midttømme, Nordhaug og Øygard opp med å stemme for flertallets forslag til homofilt vigselsritual.

Og samtidig stemte de mot både Luther og Skriften.

Les også: