LEDER: – Dette er et betydelig steg i en retning der vi gjør KrFU til et ungdomsparti som kjemper for moderne saker, sa fylkesleder Julia Sandstø i Akershus til Vårt Land da hun kommenterte seieren for henne selv og de andre som kjempet for et ja til selvbestemt abort. «Livsrett for de aller svakeste i vårt samfunn, de som ikke selv har noen stemme, er altså umoderne», skriver Dagen på lederplass.  Foto: KrF Frogn

Et blikk inn i KrFs fremtid

mandag 26. september 2016

Lederartikkel

Er dette et KrF som velgerne vil stemme på?

Kristelig Folkepartis Ungdom har holdt landsmøte og med sine vedtak gitt oss et ganske urovekkende innsyn i KrFs fremtid. For helgens landsmøtedelegater er ganske sikkert morgendagens innflytelsesrike menn og kvinner i moderpartiet. Og dette er ledere som vil gjøre KrF til et helt annet parti enn det som det tradisjonelt har vært. Det viser stemmegivningen.

LES: KrFU-kompromiss åpner for å gjøre Støre til sjef

Med to stemmers overvekt vedtok KrFU et ja til selvbestemt abort. Det gjeldende standpunktet i KrFs ungdomsorganisasjon er nå at det er kvinnen som skal ha det avgjørende ordet i abortspørsmålet.

Det er et historisk vedtak. Aldri tidligere har noe KrF-organ vedtatt å gå inn for å avlyse den kampsaken som har vært den viktigste i partiets 83 år lange tilværelse i norsk politikk: Vernet om det ufødte barnet. Men for KrFUs flertall er verken partihistorien eller fosterets rettsvern avgjørende. Det viktigste for dem er etter eget utsagn å være moderne.

– Dette er et betydelig steg i en retning der vi gjør KrFU til et ungdomsparti som kjemper for moderne saker, sa fylkesleder Julia Sandstø i Akershus til Vårt Land da hun kommenterte seieren for henne selv og de andre som kjempet for et ja til selvbestemt abort. Livsrett for de aller svakeste i vårt samfunn, de som ikke selv har noen stemme, er altså umoderne. Det er gårsdagens sak.

Et annet skjebnesvangert vedtak som ble gjort på helgens KrFU-landsmøte, var å avlyse motstanden mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. For to år siden falt det samme forslaget med bare en stemmes overvekt til tross for at daværende KrFU-leder Emil André Erstad argumenterte sterkt for å akseptere homofile ekteskap.

Men denne gangen fikk Erstad, som nå er nærmeste rådgiver for partileder Knut Arild Hareide, det som han ville. Fra nå av er gjeldende politikk i KrFU at man «respekterer andre former for forpliktende samliv mellom to voksne», som det heter i vedtaket.

LES OGSÅ: Venstre gleder seg over KrFUs nei til Frp

Når man ser på Erstad og Hareides holdning i denne saken, så kan det kanskje argumenteres for at fremtiden allerede har inntruffet i KrF. Partileder Hareide - helt sikkert med Erstad som ivrig pådriver - har jo tidligere gått inn for å skrote partiets motstand mot det kjønnsnøytrale prinsippet i ekteskapsloven. Det gjorde han klart i et intervju med VG i anledning hans egen deltagelse i sommerens Pride-marsj i hovedstaden.

Konturene av KrFs fremtid, det nye «moderne» KrF, er altså ganske tydelige. Men er dette et KrF som velgerne vil stemme på? Det er vi ikke så sikre på. Vi mener det trengs en realitetsorientering i KrFs ledelse. De bør stikke fingeren i jorda og forstå at KrFs grunnfjell ikke stemmer på partiet på grunn av at KrF har så genial økonomisk politikk. Eller fordi de er så entusiastiske til klimapolitikken deres.

KrFs grunnfjell består av engasjerte kristne mennesker som stemmer KrF fordi de ønsker at partiet skal utgjøre et klart kristent alternativ i en tid der de kristne grunnverdiene i samfunnet uthules. KrF kan ikke fortsette å behandles sitt grunnfjell som et slags velgerkveg som skal stemme KrF uansett hva partiet finner på. Det er nok nå.