TVANG: Statsminister Stefan Löfven vil jobbe for at alle svenske prester skal tvinges til å vie homofile.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Erkebiskop Löfven av Sverige

tirsdag 27. juni 2017

Lederartikkel

Svenske tilstander handler ikke bare om brennende biler i drabantbyer, men også om rystende mangel på respekt for tros- og samvittighetsfrihet.

Bilbrannene i Oslo de siste dagene har ført til en debatt om vi er i ferd med å utvikle såkalte svenske tilstander i Norge. Der brenner det jevnlig i forstedene og enkelte steder våger politi- og brannvesen seg knapt inn av frykt for å bli angrepet av gjenger av innvandrerungdom. Men Sverige har flere særegne problemer. Landet har Europas trangeste kår for annerledestenkende.

Dagen har gjentatte ganger skrevet om jordmoren Ellinor Grimmark som ikke får jobbe i Sverige fordi hun ikke vil være med på å utføre aborter. For å få arbeid har hun måttet flytte til Norge.

I fremtiden spørs det om emigrerende svenske samvittighetsjordmødre etter hvert kan få følge av samvittighetsprester i samme situasjon. For selveste Sveriges statsminister Stefan Löfven sier nå at han vil jobbe for at alle svenske prester skal tvinges til å vie homofile.

– Vi sosialdemokrater arbeider for at alle prester skal vie alle, også likekjønnede par. Jeg ser parallellen till jordmoren som nekter å utføre aborter. Jobber man som jordmor må man kunne utføre aborter, ellers får man finne noe annet å gjøre. Det samme gjelder for prester som ikke vil vie likekjønnede, sier Löfven til Kyrkans Tidning.

Les også: Sveriges statsminister krever at alle prester skal vie likekjønnede

Svenska Kyrkan har vært skilt fra staten mye lengre enn den norske. Allerede 1. januar 2000 gikk de over fra å være statskirke til selvstendig trossamfunn. Svenska Kyrkan er også til forskjell fra søsterkirken her i Norge finansiert via medlemsavgift.Likevel mener altså Sveriges statsminister at han har rett til å kunne regulere trosoppfatningene i et selvstendig trossamfunn. Løfven synes at han bør ha anledning til å arbeide for yrkesforbud for prester som har andre teologiske oppfatninger enn den svenske regjeringssjefen.

I global sammenheng er det ikke et ukjent fenomen at myndigheter prøver å påtvinge trossamfunn en statsautorisert religiøs praksis. Eller at de truer med å ta levebrødet fra mennesker som har andre trosoppfantinger enn de som myndighetene mener er akseptable. Men i vår tid er det relativt sjeldent i demokratiske land.

Löfven gjør klokt i å tenke på at denne typen statsinngrep i den religiøse sfæren kanskje plasserer Sverige i et internasjonalt fellesskap der en svensk statsminister ikke hører hjemme. Eller, han burde i hvert fall ikke føle seg hjemme der.

I år, ved markeringen av reformasjonens 500-årsjubileum, kunne Stefan Löfven også med fordel ha benyttet anledningen til å stifte nærmere bekjentskap med Martin Luthers betydningsfulle to-regimentslære. Da hadde han kanskje skjønt hvorfor en statsminister i Sverige bør holde seg til det verdslige regimentet og ikke samtidig prøve å fuske litt i faget som erkebiskop.

Noen vil kanskje spørre hvorfor Löfven, når han først er i gang, ikke også prøver å tvinge muslimske trossamfunn til å vie homofile par. Men han frykter vel da at enda flere biler skal bli flammenes rov. Og det vil man jo ikke risikere.

Se også: