Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

En moralsk havarikommisjon

mandag 15. januar 2018

Lederartikkel

I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak.

Det er lett å tenke at #metoo må skape et vannskille, et slags før og etter. Men det er langt fra en selvfølge. Etter det moralske havariet vi har vært vitne til, kan det kanskje være på sin plass med en moralsk havarikommisjon.

I «The Abolition of Man» skriver C. S. Lewis om en samtid som lar være å utruste mennesker med moralske verdier, men likevel forventer modige og store bedrifter av dem. En ler av ære, men blir i neste omgang sjokkert over at det finnes bedragere i ens midte.

Lewis’ betraktninger er ikke skrevet til vår tid men som alltid med Lewis sier de likevel noe om vår natur. Det er en sammenheng mellom hva vi gjør, hva vi tenker og hvilke verdier vi har. #metoo har blottlagt en total mangel på verdier som trofasthet, respekt og solidaritet hos mange mennesker. Hele Norge roper på en endring. Men, som Lewis påpeker, slike verdier kommer ikke av seg selv.

I Norge har det lenge vært en motstand mot alt som heter moral. Å påpeke at noen handlingsmønstre på generelt grunnlag er å foretrekke, mens andre er ødeleggende, blir fort stemplet som moralisme. I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak.

Det er på grensen til ironisk når alle plutselig rykker ut og tar avstand fra seksuell trakassering og grenseoverskridende seksualisert atferd. For de groveste tilfeller har tydeligvis fått utfolde seg med flere vitner til stede. Men det er først etter at varslere har stukket hull på byllen at det virkelig tas avstand.

Det er fint at partiledere og andre ledere nå vil skru igjen kranen, selv om det fortsatt skal være mulig å ta til seg av alkohol om en bare har penger til det. Det har vært nok av advarsler mot at overdreven tilgang på alkohol i arbeidssammenheng ødelegger mennesker og river opp familier.

Det er flott, men det er ikke nok. Vi mennesker tilegner oss vår atferd gjennom å observere våre omgivelser. Men vi er ikke bare imitatorer. Vi trenger også å bli fortalt hva som er rett, godt og sant. Vi trenger at gode verdier løftes opp, og at til og med «m-ordet» friskmeldes.

En kunne være fristet til å foreslå en moralsk havarikommisjon som ser på hvordan en slik kultur kunne bre seg ut i så mange lag av samfunnet. Hva er det som mangler siden mennesker har fått herse slik med andre mennesker? Hvor har det sviktet siden så alt for få mennesker satte foten ned?

En slik havarikommisjon må selvsagt også komme med noen anbefalinger for det norske samfunn. Noen tips for veien frem mot et mer respektfullt samfunn der menneskers integritet vernes om og der overgrep og trakassering hører til sjeldenhetene.

Det er ikke sikkert at en trenger å lete så langt for å finne et verdigrunnlag å bygge en slik moral på. Det var mye snakk om kristne verdier rundt valgkampen i fjor. Vi tror det er et godt sted å begynne letingen.