Illustrasjonsfoto: BlueGoa/CC/Flickr

En dose framtidshåp

mandag 22. januar 2018

Lederartikkel

Vi er inne i den første måneden av 2018, og det gjøres opp status for mangt og mye i året som er avsluttet.

De siste dagene har det kommet oversikter over blant annet forfølgelse av kristne verden over og status i kampen mot totalitære regimer.

Et tema som får liten oppmerksomhet, men som betyr så mye både for enkeltmennesker og verden som sådan, er hvor mange barn som får livreddende vaksinebehandling år om annet.

Tallene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) for 2017 er ikke klare før i juli, men resultatene fra 2016 har vi. De gir en klar indikasjon på hvordan situasjonen er, og ikke minst, et klart signal til den velstående delen av verden om hvor det må settes inn flere finansielle muskler.

1 av 10 spedbarn fikk ingen vaksiner i 2016. Det handler om 12,9 millioner mennesker som ikke fikk den første livsviktige trippelvaksinen som skal beskytte mot difteri, stivkrampe og kikhoste. De som ikke fikk en slik forebyggende behandling har stor risiko for å bli smittet av en av sykdommene som kan være dødelige.

Ifølge FN-organisasjonene UNICEF og WHO sørger vaksinering for at man forhindrer mellom to og tre millioner dødsfall hvert år, dødsfall som altså skyldes difteri, kikhoste, stivkrampe og meslinger. Vaksinasjon er en av de mest suksessrike og rimeligste folkehelsetiltakene man kan tenke seg.

Likevel er det altså ikke alle som får en dose framtidshåp. Det er heller ikke alle som får fullverdig beskyttelse med tre trippelvaksiner. Og dette til tross for at det påstås at det både er billig og effektivt.

Den internasjonale vaksinealliansen Gavi har siden 2000 gjort en enorm innsats for å skaffe penger til vaksiner og for å forhandle priser med den internasjonale farmasi-industrien.

Siden starten har organisasjonen bistått utviklingsland med å vaksinere 640 millioner barn. Det er anslått at ni millioner dødsfall er forhindret i samme periode, på grunn av Gavis innsats alene.

Dette er formidable tall som vitner om at det nytter å gjøre noe, at det nytter å hjelpe de mest utsatte. Det er også en fortelling om at det ligger store muligheter i samarbeid mellom regjeringer, private selskaper, enkeltgivere og stiftelser. I Gavis tilfelle har Bill og Melinda Gates Stiftelse alene bidratt med 2,5 milliarder dollar.

Norge har økt sine vaksineforpliktelser. For perioden 2016-2020 gir den norske stat 1,25 milliarder kroner årlig via Gavi. I alt har alliansen gaveløfter på 7,539 milliarder dollar fram til 2020. Det bidrar til vaksinering av 300 millioner barn, med et potensial til å redde seks millioner liv.

Onsdag fikk Norge en ny utviklingsminister. ­Nikolai Astrup (H) råder over et budsjett på 35 milliarder kroner, bare for inneværende år. Vi regner med at menneskeverd-dimensjonen blir sentral i framtidige prioriteringer i utviklingspolitikken og at vern av det fødte liv blir sett på som helt sentralt for å skape utvikling, framgang, stabilitet og fred i de fattigste områdene av vår verden.