KrFUs landsmøtes flertall stemmer for å la kvinnen ta beslutningen om aborten. Foto: Silje Rognsvåg

Det moderne KrF

mandag 23. oktober 2017

Lederartikkel

Gjennom å støtte selvbestemt abort mener KrFU at de har blitt «moderne». Og nå gjenstår det å gjennomføre den samme moderniseringsprosessen i moderpartiet også.

Kristelig Folkepartis Ungdom har hatt ­landsmøte i helgen og der fornyet sin støtte til ­prinsippet om selvbestemt abort. Da KrFU gjorde­ sitt opprinnelige vedtak om dette i fjor, var det ­historisk.

Aldri før hadde noe organ i Kristelig ­Folkeparti gått imot det som har vært en av partiets absolutte kjerneprinsipper, rettsvern for ufødt liv.

I år var flertallet mye større enn i fjor. På KrFU-landsmøtet i 2016 vant forkjemperne for selv­bestemt abort avstemningen med kun to stemmer.

Etter vår mening var det Julia Sandstø, KrFU-­fylkesleder i Akerhus, som den gangen gav den mest ­bekymringsfulle beskrivelsen av fremtiden for part­iet.

Da hun overfor Vårt Land skulle ­kommentere seieren for selv og andre KrFU-ere som om ­kjempet for et ja til selvbestemt abort, sa hun ­følgende: «­Dette er et betydelig steg i en retning der vi gjør KrFU til et ungdomsparti som kjemper for ­moderne saker.»

Dagens KrFU er morgendagen KrF. Dagens KrFU-tillitsvalgte blir fremtidens innflytelsesrike kvinner og menn i KrF. For Julia Sandstø og hennes meningsfeller er livsrett for de aller svakeste i vårt samfunn, de som ikke selv har noen stemme, altså umoderne.

Det er gårsdagens sak. Gjennom å støtte selvbestemt abort har KrFU blitt moderne og nå gjenstår det å gjennomføre den samme moderniseringsprosessen i moderpartiet også.

Sandstøs uttalelse er interessant også i lys av at hun i flere intervjuer har stått frem som ikke-kristen. Aftenposten presenterte henne tidligere i år som «den eneste uttalte ikke-kristne i en fremskutt posisjon i KrF». Ved siden av vervet i KrFU er Sandstø også gruppeleder i Vestby KrF.

Grunnen til at personer som ikke bekjenner ­kristen tro nå kan ha tillitsverv i KrF, er opphevelsen av bekjennelsesparagrafen som trådte i kraft for fire år siden. Dermed har det blitt fritt frem for ikke-kristne til å ta med seg sine verdier inn i et kristent parti. I dette tilfellet altså et nei til å gi ufødte ­mennesker rettsvern.

Vi tror mange misforstår hvor viktig KrFs standpunkt i abortsaken faktisk er for oppslutningen om partiet. Dette punktet er faktisk avgjørende for stemmegivningen til mange av kjernevelgerne.

Når man står der i valgavlukket og skal plukke ut den stemmeseddelen man skal bruke, så er det nok mange som tenker slik: KrF er i hvert fall det eneste partiet som kjemper for de svakeste av de svake i vårt samfunn. Kjemper for de ufødte.

Vi tror faktisk livsrett og menneskeverd-området er en vinnersak for KrF. Etter vår mening har nestleder og stortingsrepresentant Olaug Bollestad gjort en veldig god jobb på dette området.

Hun kjemper mot tvillingabort, mot sorteringssamfunnet, for at det fortsatt skal bli født barn med Downs syndrom, mot nye blodtester og andre prøver som vil intensivere jakten på og bortvelgelsen av de som er annerledes.

Vår oppfordring til KrF er at de ikke må svikte de ufødte. At de må fortsette å sette menneskeverdet i sentrum. Menneskeverdet også for det ufødte livet.

Det er mulig at et KrF som sier ja til dagens abortlov, vil bli oppfattet av enkelte som et moderne parti. Men det vil være et moderne parti under sperregrensen.