Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Destruktivt vedtak i Trondheim

mandag 21. november 2016

Lederartikkel

Hvis dette er venstresiden i Trondheim bystyres bidrag til fredsprosessen, er det nok bedre at andre aktører tar ledelsen.

Torsdag vedtok bystyret i Trondheim at kommunen skal boikotte varer og tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon. I vedtaket er også Vest-Sahara nevnt, men det er uten tvil ønsket om boikott av varer fra Vestbredden som har vakt mest oppmerksomhet.

LES: Trondheim boikotter varer fra Vestbredden

Og det er ikke første gang at politikere i Trøndelag har ønsket å drive en mer aggressiv utenrikspolitikk overfor Israel enn det norske nasjonale myndigheter har lagt opp til. I 2005 vedtok Sør-Trøndelag fylkesting å boikotte israelske varer.

Dette vedtaket ble senere frafalt etter at Utenriksdepartementet påpekte at vedtaket stred mot både folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen.

Dette har imidlertid ikke fratatt flertallet i Trondheim bystyre frimodigheten når det gjelder å opptre som utenrikspolitisk organ. Vi kunne stått overfor mange spesielle situasjoner dersom norske kommunestyrer skulle operere med hver sin utenrikspolitikk.

Det hadde utvilsomt blitt vanskeligere for Utenriksdepartementet å formidle hva som faktisk er norsk utenrikspolitikk hvis kommunestyrer rundt i landet skulle peke ut hvilke av verdens land de kunne tenke seg å boikotte.

Det er også verdt å merke seg at hva kommuneadministrasjonen selv sier om det vedtaksforslaget bystyret gikk inn for. I et saksforberedende notat fra rådmannen til finans- og næringskomiteen heter det at «Av dette kan vi slutte at en boikott ikke vil ha noen praktisk virkning pt, og således ikke ramme okkupasjonsmakten på noen måte.»

LES OGSÅ: – Hårreisende boikottvedtak

Etter rådmannens vurdering er det altså et rent symbolsk vedtak bystyret hadde til behandling. Bakgrunnen er at kommunen per i dag ikke kjøper varer fra de aktuelle områdene. I Adresseavisen lørdag sa imidlertid KrFs kommunalråd Geirmund Lykke at vedtaket også hindrer Trondheim kommune fra å kunne ta imot både palestinske kunstnere fra Vestbredden og å ta imot besøk fra Trondheims vennskapsby Ramallah fordi dette nødvendigvis vil innebære kjøp av varer og tjenester fra såkalt okkupert jord.

Men en ting er det mer prinsipielle i at det normalt ikke er et kommunestyres oppgave å drive utenrikspolitikk. Viktigere er innholdet i det faktiske vedtaket. Det er og blir en feilslått politikk å tro at boikott av varer fra Judea og Samaria, området vi ofte kaller Vesbredden, vil føre til fred mellom Israel og palestinerne. En varig fred vil bare kunne oppnås gjennom reelle forhandlinger hvor begge parter gir og tar. Den ensidigheten trondheimspolitikerne her legger for dagen, bidrar til det motsatte.

Det er naturligvis legitimt å kritisere den israelske regjeringen. Den til enhver tid sittende israelske statsminister blir nærmest daglig utsatt for langt skarpere kritikk fra sine egne enn norske politikere er vant til. Om norske politikere ønsker å bidra konstruktivt til å etablere varig fred i den nå ganske fastlåste konflikten, er man nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.

LES MER: Ambassadør slakter Trondheims Israel-boikott

Hvor er for eksempel de palestinske garantiene for at jøder bosatt i Judea og Samaria, gammelt jødisk kjerneland, kan bo der i fred i en eventuell fremtidig palestinsk stat? En slik boikott som bystyret i Trondheim legger opp til, vil først og fremst tjene til å sementere frontene og opprettholde den politiske kløften mellom partene.

Hvis dette er venstresiden i Trondheim bystyres bidrag til fredsprosessen, er det nok bedre for alle parter i Midtøsten at andre aktører tar ledelsen.

Se også: