Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Demotiverende oppførsel

onsdag 18. oktober 2017

Lederartikkel

Staten skattlegger frivillig innsats og dugnadsarbeid, og det virker ikke motiverende på de flere enn 23.000 lag og foreninger som gjør en uvurderlig samfunnsinnsats.

Skattlegging av dugnadsinnsats og frivillig arbeid kan aldri være riktig. Det synes som om de ikke-sosialistiske partiene i Stortinget er enige i den påstanden, men regjeringspartiene tar ikke konsekvensen av sine holdninger i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram for en uke siden.

Den store saken for samtlige frivillige organisasjoner her i landet de siste årene, har vært kravet om full momskompensasjon. Svaret fra politikerne har vært en kompensasjonspott til lik fordeling mellom alle organisasjonene, ledsaget av et løfte om gradvis opptrapping.

Den gradvise opptrappingen har så langt uteblitt, i stor grad. Neste års bevilgning på 1,35 milliarder kroner er kun en justering i forhold til forventet pris- og lønnsvekst.

Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge hevder at det i realiteten betyr at organisasjonene får en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen påpeker at en ordning som allerede er underfinansiert blir ytterligere svekket i 2018-budsjettet. Det har også å gjøre med en forventet økning i søknadsvolumet på åtte prosent.

Kristelig Folkepartis medlem i Stortingets familie- og kulturkomité, Geir Jørgen Bekkevold, uttalte her i avisen mandag at det er blitt «skapt forventninger fra regjeringens side, og da er det skuffende at de ikke klarer å levere bedre. Jeg hadde virkelig høyere forventninger.».

Bekkevold vil ikke kalle regjeringens manglende oppfølging for et løftebrudd. Det gjør heller ikke Frivillighet Norge. Men det må kunne ligge ganske nært opptil når et samlet Storting så sent som i juni sluttet seg til denne formuleringen:

«Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.»

I et innlegg på leserbrevplass her i avisen tirsdag, forsvarer stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) regjeringens budsjettforslag på frivillighetsområdet. Hun er skuffet over reaksjonen fra Frivillighet Norge, og mener at det er «ironisk» at dersom regjeringen ikke hadde bidratt til å øke organisasjonenes kjøpekraft, hadde det vært lettere å gi full momskompensasjon. For da hadde ikke organisasjonene hatt så mye å kjøpe for som de nå faktisk har.

Hun har et poeng som ikke kan overses, men faktum i denne saken står likevel fast: Staten skattlegger frivillig innsats og dugnadsarbeid, og det virker ikke motiverende på de flere enn 23.000 lag og foreninger som gjør en uvurderlig samfunnsinnsats.

Samme dag som regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett, kom det nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Der blir den årlige verdien av det frivillige arbeidet beregnet til 74 milliarder kroner.

Summen er ikke viktigst. Langt viktigere er at frivillig innsats gir mening, betydning og kompetanse til enkeltmennesker og at mange mennesker nyter godt av hjelpen og aktivitetene som tilbys.