MINKENDE FORSPRANG: Statsminister Theresa May har sett forspranget sitt minke på meningsmålinger foran torsdagens valg i Storbritannia.  Foto: Stefan Rousseau, AP, NTB Scanpix

Britisk valg i en tøff tid

torsdag 8. juni 2017

Lederartikkel

I en tid da mye står på spill, er det helt avgjørende at kristne tenker og handler sindig.

Dagens britiske parlamentsvalg ligger an til å bli mer spennende enn de fleste hadde sett for seg. I utgangspunktet hadde statsminister Theresa May utsikter til å sikre et styrket votum for videre styre med Det konservative partiet. Nå synes alt mer usikkert.

LES: May kraftig ut mot «ond» islamisme

Krevende forhandlinger om Storbritannias vei ut av EU ligger foran. Samtidig har britene betydelige utfordringer også på hjemmebane. I løpet av våren er de rammet av tre fryktelige terrorangrep. Faren for flere angrep er overhengende. Ingen kan vite når terrorister slår til igjen. Det eneste man dessverre kan være rimelig sikker på, er at det kommer til å skje. Innslaget av radikal og potensielt voldelig islam i Storbritannia har lenge vært urovekkende sterkt.

De sosiale problemene er også betydelige. Storbritannia er tradisjonelt preget av store forskjeller. Selv om britisk økonomi har vokst de siste årene, er det mange som opplever at de ikke får del i veksten. Brexit henger også sammen med at mange briter er urolige for høy arbeidsinnvandring og større problemer med å sikre seg en stabil jobb.

LES: Kristne reagerer på «egoistisk» debatt

Den britiske forfatteren David Goodhart har beskrevet dagens Storbritannia som et samfunn dominert av to stammer. På den ene siden har man gruppen som er relativt velstående, har høyere utdannelse, er mobile og komfortable med det multikulturelle samfunnet. På den andre siden er det de som har tapt på utviklingen i arbeidslivet. De ser at det er blitt vanskeligere å finne brukbart betalte jobber for folk uten utdannelse, og de opplever at den distinkte arbeiderklassekulturen er brutt sammen. De oppfatter også at deres verdier blir marginalisert i den offentligheten.

Den liberale «eliten» er langt mektigere enn de underprivilegerte, men er likevel betydelig mindre i antall. De første utgjør kanskje en firedel av befolkningen, mens den andre gruppen kanskje utgjør halvparten, anslår Paul Bickley i den kristne tankesmien Theos. Det er grunn til å tro at det vil bli avgjørende hvem av de to statsministerkandidatene - konservative Theresa May eller sosialdemokratiske Jeremy Corbyn - som har størst tillit hos dem som opplever at de har tapt på samfunnsutviklingen.

LES: Mener islamfrykt vitner om svak kristen tro

«Hva slags samfunn vil vi ha?» er spørsmålet Evangelical Alliance oppfordrer kristne velgere å stille seg. Kjærlighet, sannhet, rettferdighet og frihet er nøkkelverdiene alliansen løfter fram. I en tid da mye står på spill, er det helt avgjørende at kristne tenker og handler sindig, og spør hva de kan bidra med for en positiv samfunnsutvikling.

LES: En rød og en blå kristen

«Det som har slått meg i denne valgkampen, er at vi virker til å være fanget i en relativistisk felle som samfunn. Den setter på prøve evnen vår til å reflekterte positivt over det vi har oppnådd over mange århundrer og samtidig se framover og spør hvordan ting likevel kan bli bedre. Vi trenger mot til å stå opp og si at ting kan og må bli bedre», skriver Danny Webester i Evangelical Alliance.

LES: Presset til å svare om synd

Fra et kristent perspektiv er utfordringene i det britiske samfunnet vel så mye av kulturell og åndelig art som av politisk og økonomisk art. Dagens valg er utvilsomt viktig, men Storbritannias framtid avhenger av valg på et enda dypere plan enn de man gjør med stemmesedler.