Vedtaket om innreiseforbud for boikott-forkjempere vil skape ytterligere omdømmemessige utfordringer for den jødiske staten, skriver Dagen på lederplass. Her statsminister Benjamin Netanyahu på talerstolen i Knesset.  Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB Scanpix

Betenkelig innreiseforbud

fredag 10. mars 2017

Lederartikkel

Vi har stor forståelse for Israels frustrasjon over den internasjonale boikott-bevegelsen. Men et innreiseforbud for boikott-forkjempere vil bare virke mot sin hensikt.

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset­ vedtok denne uken å nekte personer som tilhører organisasjoner som arbeider for ulike former for boikott av Israel, innreise til den jødiske staten. Det er foreløpig litt usikkert akkurat hvordan vedtaket skal følges opp og hvilke praktiske konsekvenser det får.

Uansett er dette en type israelske tiltak som vi mener er betenkelige.

 

Vi skriver ikke dette fordi vi synes synd på ­boikott-forkjemperne som nå muligens blir stoppet­ i passkontrollen på Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv. Vår sympati for dem er svært begrenset, for å si det forsiktig.

Det må ikke herske noen tvil om hva Dagen mener­ om boikottoppfordringene mot Israel. De er ­avskyelige. Boikottbevegelsen ønsker å ramme Midtøstens eneste demokrati, mens de tilsyne­latende ikke har noen problemer med de diktaturstatene og islamistiske ekstremistene som omgir den jødiske nasjonen. Dobbeltmoralen er den mest fremtredende verdien i denne bevegelsen.

Det eneste de har klart å oppnå, er faktisk å ramme de som de påstår at de vil hjelpe, nemlig palestinerne. Få har klart å ødelegge så mange palestinske arbeidsplasser som nettopp disse boikottaktivistene. Et av de mer kjente eksemplene er da brusprodusenten SodaStream etter vedvarende leven fra boikott-bevegelsen flyttet sin fabrikk fra Vestbredden og inn i den ikke-omstridte delen av Israel. Sodastream kan lage boblene sine hvor som helst, men mange palestinske familier mistet levebrødet.

Det er følgelig ikke vanskelig å forstå ønsket om å slå tilbake mot disse for Israel så destruktive kreftene. Når vi likevel er skeptiske til Knesset-vedtaket, er det fordi vi mener det kan være egnet til å svekke noen av de beste Israel-argumentene i den alltid pågående nasjonale og internasjonale debatten.

For det er nettopp denne enorme forskjellen ­sammenlignet med naboene som gjør det så lett å forsvare Israel. Den jødiske staten er et fyrtårn for demokrati, rettsprinsipper, ytringsfrihet, og fri ­debatt i en av klodens mørkeste regioner. Israel har vist at det også i denne delen av verden er mulig­ å skape fremgangsrike nasjonalstater bygd på ­vestlige verdier.

Israel vil selvfølgelig fortsette å være Midtøstens demokratiske unntak også etter dette vedtaket. Men her tar de i bruk en type virkemidler som et demokratisk land bør være svært forsiktig med.

Etter vår mening vil et slikt vedtak vil bare virke mot sin hensikt. Det er ikke egnet til å omvende en eneste boikottaktivist. I stedet tror vi at det vil skape ytterligere omdømmemessige utfordringer for den jødiske staten. Nå skapes det er bilde av en nasjon som stenger sine kritikere ute. Den seieren bør ikke boikottbevegelsen få.

Det beste argumentet mot de urimelige ­boikottkravene er i stedet å fortsette å vise frem den suksessen som Israel er både demokratisk og økonomisk.

Boikott-tilhengere nektes Israel-visum  

Bodø sa nei til Israel-boikott

UD gransker kommunale Israel-boikotter