Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Barn som nektes menneskeverd

mandag 12. mars 2018

Lederartikkel

Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Labour-politiker Stella Creasy i det britiske parlamentet kjemper nå en hard kamp for å bli kvitt Nord-Irlands strenge abortlover. Hun ønsker å diktere at det skal være tillatt for en kvinne å velge abort om hun ønsker det, også i Nord-Irland.

For å oppnå dette sendte hun forrige uke et brev til innenriksminister Amber Rudd der hun oppfordret til å overstyre gjeldende abortlov i landet.

Den kristne, politiske aksjonsgruppen CARE er sterkt kritisk til Creasys fremstøt. Både fordi hun ved å gjøre dette bryter med gjeldende praksis når det gjelder Nord-Irlands selvstendighet og fordi de ser stort på det ufødte livs vern i Nord-Irland.

Nord-Irlands abortlov har så langt vist seg å ikke være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen, og er ifølge lederen av CARE utformet for å gi det best mulige utfall for både mor og barn. Begge individs behov er balansert «slik at den enes rett ikke ignoreres slik at det går ut over den andres.»

Og her er vi ved sakens kjerne. For abort handler om å veie to hensyn mot hverandre. Hensynet til kvinnens vel og hensynet til barnets vel. Det er en forutsetning for abortforkjemperne at barnets vel ikke veier like tungt som morens.

Barnet kan ikke være et menneske med full verdi, det vil velte hele argumentasjonen. Abort begås jo oftest når barnet ikke er ønsket, eller mor - og i noen tilfeller far - føler at en ikke har mulighet til å ta seg av det.

Men slike vurderinger gjør vi selvsagt ikke når det er snakk om menneskeliv. En mor som sliter med å ta seg av sitt tre år gamle barn vil selvsagt ikke komme inn på tanken om å avslutte det vesle livet. Selve tanken er absurd.

Men hvor står egentlig spørsmålet om når livet begynner? Dette ble hovedspørsmålet i en dokumentar på svensk tv nylig. «Samvittighetsjordmoren» Linda Steen fikk sin sak belyst, og journalistene gikk mange runder med en av Sveriges fremste autoriteter på jus.

Han kunne ikke for sitt bare liv svare på spørsmålet om når livet starter. Det eneste han var sikker på var at barnet hadde rettsvern i det fødselen var gjennomført. Lederen for Kvinneklinikken i Nyköping der Steen ikke fikk arbeide anslo på spørsmål fra retten at livet starter rundt uke 19. «Pluss/minus» som han nøkternt sa det.

Europarådet har i forbindelse med et spørsmål om patentering av befruktede celler slått fast at livet starter ved befruktning. Fra denne sammensmeltingen har funnet sted har livet, ifølge en del fortolkere av dommen, rettslig vern.

Det er vanskelig å si om denne dommen virkelig kan få noe å si for rettspraksis knyttet til abort, slik Steen og hennes støttespillere håper på. Men i likhet med den svenske dokumentaren viser den at abort-argumentet har en alvorlig brist. Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Kampen for fri abort er en global kamp, der samfunn etter samfunn påtvinges en ideologi som hvert år koster flere titalls millioner menneskeliv og som har en alvorlig logisk brist i kjernen.

C. S. Lewis påpekte at det å fortsette som en stevner ikke nødvendigvis er ensbetydende med fremskritt. Om det viser seg at en har valgt feil vei vil fremskrittet tvert imot ligge i å innrømme feilgrepet, og å snu 180 grader rundt.

Abort-reservasjon: «Til tross for at Sverige skriker etter kompetente jordmødre får ikke Linda Steen arbeide i Sverige.» #abort - SVT - RFSU - Eivind Algrøy - Dagen

Posted by Dagen on 6. mars 2018