BETALT: Ellinor og Carl Johan Grimmark kan juble etter at millionregningen deres er betalt - blant annet av Dagens lesere.  Foto: Silje Rognsvåg

– Den sjenerøse Dagen-familien

fredag 2. juni 2017

Lederartikkel

Ingen avis har lesere med et større hjerte for det ufødte liv.

Som Dagen tidligere har meldt fikk den svenske samvittighetsflyktningen Ellinor Grimmark samlet inn det sekssifrede beløpet hun trengte. Og det i tide før kravet hun har fått fra myndighetene i sitt tidligere hjemland forfalt til betaling.

Givere betaler hele million-regningen for svensk jordmor  

Les også:

 

Vi vet at mange Dagen-lesere har engasjert seg og bidratt økonomisk til at saken fikk en lykkelig løsning. Det har Grimmark og hennes svenske støttespillere merket seg også. Vi er stolte, men ikke overrasket over Dagen-lesernes gavmildhet. Vi vet nemlig svært godt at Dagen-familien er høyengasjert i livsvernspørsmål.

Ingen avis har lesere med et større hjerte for det ufødte liv. Og ingen leserskare er mer opptatt av å hedre de som engasjerer seg mot den dype uretten som daglig begås mot små menneskeliv. Mennesker som det politiske flertallet har fratatt både sitt menneskeverd, sin livsrett og sin rettsikkerhet.

Debatt: Retten til reservasjon

I Ellinor Grimmarks sak begås det en dobbelt urett. For i tillegg til barna som fratas muligheten til å bli født, står vi i dette tilfellet også overfor en jordmor som fratas sine yrkesmuligheter. Og det fordi hun påpeker det helt åpenbare forholdet at hun har utdannet seg til jordmor for å hjelpe - ikke hindre - barn i å bli født.

Sverige er et av de mest ensrettede landene i Europa. Få - om noen steder - er rommet for å hevde andre meninger enn flertallets mindre enn på østsiden av svenskegrensen. Og hvis man likevel våger å stå for andre synspunkter enn det politisk korrekte, så skal det virkelig koste.

Det har det så absolutt gjort for Ellinor Grimmark. Det har kostet henne både jobben og muligheten til å bo i sitt hjemland. Hun måtte som kjent flytte hit til Norge der det finnes en lovfestet rett for helsepersonell til å avstå fra å medvirke under aborter.

Kanskje har det kostet enda mer for familien og ikke minst barna hennes. De har måttet bryte opp fra skolekamerater, venner og lokalmiljø. Men heldigvis - blant annet på grunn av Dagens sjenerøse givere - har det ikke kostet familien en totalhavarert økonomi, slik det så ut til å kunne gjøre.

Vi er glad for å registrere at kampviljen hos Grimmark fortsatt er på topp til tross for den påkjenningen denne saken må ha vært så langt. Det er viktig fordi denne kampen langt fra er over. Flere slag for samvittighetsfriheten gjenstår. Kampen for muligheten til å kunne være jordmor uten å måtte delta i utslokkingen av menneskeliv. Retten til å ikke bidra til at et bankende hjerte slutter å slå.

Nå planlegger Grimmark og folkene rundt henne å anke en tredje gang. Nå til en domstol som veier enda tyngre enn de svenske. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Vi mener at det er der denne saken hører hjemme. For dette handler om en svært viktig menneskerett. Retten til å følge sin samvittighet.

Men en slik anke koster. Det kan med andre ord bli flere muligheter til å støtte den svenske samvittighetsflyktningen som har søkt tilflukt her hos oss.

Vi er sikre på at Dagens lesere vil fortsette å gjøre det.

Debatt: Fortell oss hva du tenker, bruk kommentarfeltet nederst på siden!