KJÆRLIGHET: «Sven E. Skjold i NMS skriver 19/12 at han redd for ukjærligheten blant kristne, og det er et særs viktig anliggende», skriver Alf Danbolt. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

«Den største vranglære?»

tirsdag 1. januar 2019

Dette innlegget er en respons på ""

Kristenliv

Hva er kjærlighet? Det kan nok se ut som vi i vår tid kan ha en annen forståelse av dette ordet enn det vi møter hos Jesus.

Sven E. Skjold i NMS skriver 19/12 at han redd for ukjærligheten blant kristne, og det er et særs viktig anliggende. Jesus la det sterkt inn over disiplene, og sa at den innbyrdes kjærlighet mellom dem er et tegn for verden på at de er hans disipler (Joh 13,35) Det er derfor betimelig å minne om dette, og ikke minst for oss som skriver i avisene.

Hva er kjærlighet? Det kan nok se ut som vi i vår tid kan ha en annen forståelse av dette ordet enn det vi møter hos Jesus. For han gikk ikke av veien for å påpeke synd, og kalle syndere til omvendelse. Dette er kjernen i vår kristne tro slik Skjold påpeker, det var derfor Jesus kom: for å sone våre synder så vi skulle kunne få syndenes forlatelse.

Det er også derfor vi kan elske hverandre, vi er alle tilgitte syndere. Ingen er bedre enn andre. Ingen kristne er mer enn tilgitte syndere. Derfor kan vi frimodig invitere andre til den samme skatten som vi selv har funnet. Ikke hoverende, men som uverdige som har funnet nåde og vil dele med andre.

Luther skriver i sin store katekisme: «Derimot skal du gjøre vel mot alle og enhver og hjelpe og støtte — på alle steder og på alle måter hvor anledning gis. Og alt dette skal du gjøre bare av kjærlighet til Gud og for å glede ham.»

Dette handler ikke om sympatier eller antipatier, kristen kjærlighet er handling ut fra Kristi ord – også overfor dem vi ikke liker. Slik skal vi møte både kristne og ikke kristne. Vonde ord skal ikke lyde eller skrives, hverken til den ene eller andre. La oss holde oss så nært til Jesus at han kan prege våre ord og handlinger, og be om tilgivelse når vi svikter.

Jesus understreket imidlertid flere ganger hvor viktig det er å holde seg til hans ord. Blant annet Matt 7, 15. 24 ff, Joh 14,23-24. Det handler om frelse og fortapelse. Derfor advarte han flere ganger mot vranglærere. Å korrigere dem som forkynner i strid med Guds ord er uttrykk for kjærlighet både overfor dem som kommer med den, og dem som står i fare for å bli forført. Apostlene advarte og anbefalte til og med å bryte fellesskapet med slike (2Joh 9-11). Det handler om å forkynne hele Guds råd til frelse (Apg 20:27), og ikke plukke bort det vi ikke liker. Guds ord er åpenbaringsord som avslører det vi mennesker ellers ikke kunne vite.

Hva er vranglære? Jo, en lære som leder bort fra syndenes forlatelse for Jesu skyld, og dermed til fortapelsen. En lære som dermed undergraver kristen misjon. Det finnes bare ett evangelium som Paulus understreket i sitt brev til Galaterne (1,6-9), og det er farlig å endre på det. Dessverre er det noen som gjør det i dag når de sier at Bibelen bare er skrevet av mennesker ut fra deres tidsbestemte erfaringer og kunnskap. De som skrev Bibelen visste ikke bedre. Dermed kan de si at de har funnet ny kunnskap som passer i vår tid og med våre erfaringer – som at Gud velsigner det Bibelen sier er synd. En teologisk begrunnelse basert på «ny innsikt» og ikke Bibelen. Men vi har fått en guddommelig åpenbart kunnskap i Bibelen som ikke kan endres eller suppleres av mennesker, det blir i tilfelle bare tidssbestemte mennesketanker. Som det står i de lutherske bekjennelsesskriftene:

«For Kristus krever at de lærer slik at han selv blir hørt, fordi han sier: ”Hør meg!” Han vil derfor at hans stemme, hans ord skal bli hørt, og ikke menneskelige overleveringer.» (CA Ap XXVIII,18)

«Våre motstandere forvansker de fleste steder, fordi de legger sine egne meninger inn i dem i stedet for å hente meningen ut av tekstene selv.» (CA Ap IV,224) «Jeg og min neste og alle mennesker kan ta feil og lyve. Men Guds Ord kan ikke bedra meg.» (Luthers Store katekisme IV,57)