ILLUSTRASJONSBILDE: fotolia.com

Når kommer verdensvekkelsen?

Author picture

onsdag 16. mai 2018

Kristenliv

Vi ber om vekkelse! Vi venter på vekkelse! De første kristne var ofte samlet til bønn. «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene» Apg 2

Vi hører stadig om at det skal komme store vekkelser. Det er spesielt amerikanske forkynnere som hevder dette, men vi hører også at det skal komme en vekkelse over Norge hvor over 1 million mennesker skal bli frelst før Jesus kommer for å hente bruden.

Noen forkynnere hevder at Jesus ikke kan komme for å hente bruden før en mektig vekkelse har forberedt verden for Hans komme.

Vi lever i Nådens tidshusholdning. Denne tidshusholdning vil bli avsluttet med dom slik som de fem tidligere tidshusholdninger. Verden modnes for dom, og Jesus kommer ikke før denne verdens ondskap er fullmoden.

Gud advarer i sitt Ord dem som «gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.» Jes 10:1. Til tross for dette har vårt storting vedtatt og satt i kraft mange ugudelige lover.

Et alvorlig eksempel er abortloven, som vi med full rett kan kalle fosterdrapsloven. Mer enn 500.000 fostre er blitt drept i mors liv etter at loven ble innført. Straffen venter på dem som medvirker til dette, hvis de ikke omvender seg fra denne galskap av et sønderknust hjerte!

Kan vi finne noe i Bibelen om store vekkelser før Jesus kommer og henter Bruden? Nei, tvert imot! Bibelens beskrivelse av tiden før Jesus kommer for å hente Bruden og tiden før Hans komme som Konge for å opprette tusenårsriket, er trist lesning.

Ærefrykten for Guds ord forsvinner og mange kristne lederes frafall fra sentral bibelsk lære er betydelig. Den norske kirke har lidd skipsbrudd og det forventes at flere trossamfunn vil følge etter.

Dagbladet Dagen ­stilte ­fire spørsmål til 15 pinsepastor­er om deres forhold til homofili. De aller fleste svarene som ble avgitt, er meget trist lesning. Det ­lover ikke godt for dagene som kommer! Jesus sa: «Mon jeg finner troen på jorden?» og apostelen Paulus skrev til Tessalonikerne at «først må frafallet komme!» 2. Tess 2:3.

Etter min forståelse er tiden moden for Hans komme. Jesu komme står for døren! Det forholder seg nemlig ikke slik at det er en skikket verden som skal ta imot Ham, men en verden som er moden for dom! Det er imidlertid mange mennesker over hele verden som venter på bortrykkelsen.

De er våkne og edrue og lever i forventning om at «Herren selv skal komme ned fra Himmelen med et bydende rop, og med overengels røst og med Guds basun» og kalle de døde i Kristus og de levende i Kristus til oppbrudd. Tess 4:16.

Disse menneskene vet at det er viktig at de våker og ber om at de «må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:36.

Hvor blir det så av verdensvekkelsen? Jo, den kommer, men det må først skje et mirakel uten sidestykke i historien: bortrykkelsen!

Bortrykkelsen vil bli førstesidestoff i media over hele jorden. Tenk hva som vil skje i det øyeblikk Gud gir beskjed til Jesus om å hente Bruden! Troende og rede kvinner og menn som sitter med spakene i fly, biler, busser, bybanevogner og skip over hele verden, vil bli hentet hjem til himmelen!

Over hele jorden vil det være menighetsmedlemmer som er latt tilbake fordi de ikke var rede. Alle disse vet hva som er skjedd. De vil bli meget ulykkelige, og samtidig fullt klar over at nå kommer Den store trengsel, Vredens sju år, og at Antikrist nå vil stå frem.

Det er all grunn til å tro at alle de etterlatte med familier og venner, samt alle som har noe kjennskap til Bibelens lære, vil ønske å komme til himmelen. Det blir da en vekkelse av uanede dimensjoner over hele verden til tross for at de fleste må regne med å gi sitt liv for troen på Jesus!

Verdensvekkelsen blir da en realitet! De som ønsker å komme til himmelen, søker nå til kirker og bedehus hvor de vil kunne lytte til et uforfalsket evangelium fra dyktige forkynnere som nå er klar over at de må følge Skriftens ord til punkt og prikke!

Antikrist står frem. Han inngår en avtale med Verdenskirken (Skjøgekirken) for å få hjelp til å bli godtatt som verdensleder. Bort imot midten av trengselstiden føler Antikrist at han har fått den hjelpen han trenger, og han går nå løs på Skjøgekirken for å ødelegge den, fordi han ikke tåler noen konkurranse om tilbedelse!

Dette kan vi lese om i Åp 17 og 18. Nå setter Antikrist seg i Templet og forlanger tilbedelse. Han får hjelp av Den falske profet, det annet dyr, som stiger opp av folkehavet. Den falske profet får i oppdrag å sørge for at alle mennesker på jorden faller ned og tilber Antikrist.

Et middel til dette er å tvinge alle mennesker til å ta dyrets merke på pannen eller på høyre hånd. Den som ikke retter seg etter dette kravet, får ikke anledning til å handle i butikkene.

De må da regne med å gi sine liv for troen på Jesus, deres Frelser og Herre. Mange mennesker over hele jorden velger Jesus Kristus og blir med i den store hvite skare som ingen kunne telle!

Apostelen Johannes fikk se resultatet av denne verdensomfattende vekkelse: «En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for Tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.» Apg 7:9.

«Dette er de som kommer ut av Den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.» Apg 7:14. «De hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.» Apg 12:11.

Den store trengsel kommer som et resultat av folkenes forkastelse av Jesus Kristus, Guds frelsestilbud, men den er også en prosess som har til hensikt å vekke og modne Israel, Guds utvalgte folk, til erkjennelse av at det var galt å forkaste Jesus, deres lovede Messias, og at de nå må komme i rett forhold til Ham.