UNNSKYLD: «Ingen unnskyldning av maktovergrep mot Martin Luther har den romersk-katolske kirke kommet med i løpet av 500 år», skriver Jan Pedersen. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Den romersk-katolske kirke har selv etter 500 år ikke kommet med unnskuldningen

onsdag 6. desember 2017

Kristenliv

Den romersk-katolske kirke har hatt 500 år på seg til å si: Unnskyld, Martin Luther! Det er ennå ikke kommet!

Den romersk-katolske kirke hadde en enestående anledning til å si: Unnskyld oss for den vranglære vi forfulgte den evangelisk lutherske kirke med i 500 år!

Men dette kom ikke i Nidarosdomen 31.10.2017. I stedet hadde Dnk laget til en festgudstjeneste i økumenikkens navn, der den katolske biskop i Oslo ledet trosbekjennelsen! Festgudstjeneste for Martin Luthers storverk kom ikke i nærheten av Skriften alene.

To ting ble feiret i Nidaros­domen: det felleskirkelige og Den romersk katolske samarbeid med Dnk. Hvor ble det av Martin Luthers tese om å gjøre bot?

Hvor ble det i gudstjenesten sagt at den romersk-katolske kirke lære om at tro og gjerninger, er betingelse for frelse? Denne vranglæren ble ikke nevnt da den apostoliske trosbekjennelse ble fremført!

Hvor lang tid tok det for vanlige norske politimenn å si unnskyld fra dem som i 1942 medvirket aktivt til jødeutryddelsen i Norge? Jo, 70 år tok det, og så kom det et: Unnskyld! Den romersk-katolske kirke har hatt 500 år på seg til å si: Unnskyld, Martin Luther! Det er ennå ikke kommet!

Ja, selv den romersk katolske kirkes bannbulle gjelder fremdeles. Den er ikke trukket tilbake. Martin Luther (og alle tilhengerne hans) er lyst i bann av pave Leo X. Det vil si at Luther er utstøtt av romerkirken, og den samme forbannelsen rammet også dem som tok imot hans lære.

Men til Nidarosdomen kom de og fastholder bannbullen! Der står den romersk katolske kirkes biskop i Oslo på vegne av paven og lar bannbullen gjelde for norske evangelisk-lutherske kristne.

Her kom ingen unnskyldning etter bannbullens utstedelse 3. januar 1521. Martin Luther og hans venner brente bullen sammen med viktige skrifter som forsvarte pavemakten.

Nå var veien til Worms 1521 kort. Mot den politiske overmakten (keiseren) og kirkelige overmakten (paven) stod Martin alene. Tross at han var fritt vilt, fredløs, fikk han hjelp til å komme i sikkerhet på borgen Wartburg.

Ingen unnskyldning av maktovergrep mot Martin Luther har den romersk-katolske kirke kommet med i løpet av 500 år.

Da Dnk laget til en såkalt festgudstjeneste i Nidarosdomen 31.10.17., var den langt borte fra Luthers kamp. Tesenes innhold om å gjøre bot, ble ikke nevnt.

Da måtte nok Dnk først bekjent at den ikke følger Skriftens lære om at ekteskap er mellom en mann og en kvinne, og ikke mellom to av samme kjønn.

Men at den romersk-katolske kirke fikk slippe til i Nidarosdomen uten noe oppgjør med den evangeliske kirke, får en til å spørre: var Martin Luthers lærekamp forgjeves?