Er ikke situasjonen i menighetene i Pergamum og Tyatira overførbar på spørsmålet som nå er oppe til debatt? Er det ikke det samme Hallaråker forsøker å gjøre som Jesus anklager menighetslederne for? Han sier seg uenig i flertallssynet på liturgi for likekjønnede, men finner det likevel akseptabelt ut fra en realitetsorientering at to syn lever side ved side. Hva er forskjellen fra år 90 i Lilleasia og år 2015 i Norge, spør Endre Stene. På bildet ser vi Karl Johan Hallaråker. Foto: Dagen arkiv  Foto: 

Kan du forklare, Hallaråker?

mandag 9. november 2015

Kristenliv

Det var med stor skuffelse jeg leste at et samlet bispekollegium nå tar til orde for at det vedtas en ny liturgi for vigsel av likekjønnede. Men det var med sjokk og vantro at Karl Johan Hallaråker nå støtter det samme.

Jesus sendte en gang et brev med sin budbærer Johannes til menighetene i Pergamum og Tyatira (Joh. åp. 2 12-29). Han hadde mye positivt å si om begge. Likevel måtte Jesus kalle dem til omvendelse.

Årsaken var at de hadde godtatt at vranglærere fikk lov å forkynne et budskap i menighetene som tillot hor og avgudsdyrkelse.

Menighetslederne og tydeligvis brorparten av menighetens medlemmer sto selv for et «klassisk syn», og var ikke enig i denne vranglæren. Men de «tålte» likevel at personer forkynte det som de egentlig mente var vranglære.

Spørsmålet fikk altså ikke «kirkesplittende karakter».

Det var med stor skuffelse jeg leste at et samlet bispekollegium nå tar til orde for at det vedtas en ny liturgi for vigsel av likekjønnede.

Betegnende nok tok Sturla Stålsett i Åpen Kirkegruppe imot nyheten med stor glede og kalte det for et «historisk gjennombrudd».

Men det var med sjokk og vantro at Karl Johan Hallaråker nå støtter det samme.

Er ikke situasjonen i menighetene i Pergamum og Tyatira overførbar på spørsmålet som nå er oppe til debatt?

Er det ikke det samme Hallaråker forsøker å gjøre som Jesus anklager menighetslederne for?

Han sier seg uenig i flertallssynet på liturgi for likekjønnede, men finner det likevel akseptabelt ut fra en realitetsorientering at to syn lever side ved side.

Hva er forskjellen fra år 90 i Lilleasia og år 2015 i Norge?

Les også:

Med «splittet tunge»

Godtar ikke to liturgier

Bibelversene som ikke kan brukes

Takksam for Hallaråker-støtte

Bli om bord i Den norske kirke

Hallaråker nedtoner alvoret i situasjonen