LESERE: Vi er heldige i Norge: Det er mange som har gjort et godt arbeid i å legge til rette for at den oppvoksende generasjonen faktisk kan bli lesere. Men vil de bli det uten av også foreldrene er det? spør Øivind Ruud Kringstad.  Foto: Fotolia

Vil du bli snill – læs ka du vil

søndag 8. juli 2018

Kristenliv

Overskriften er hentet fra en enkel sang mine sønner lærte i barnehagen. Selv om innholdet i strofen absolutt ikke kan ses på som god veiledning i seg selv, er intensjonen god: at barna skal bli glad i å lese.

«Si meg hva du leser, og jeg skal si deg hvem du er». Uttrykket er velkjent og anvendt om både mat og venner. Og selv om vi alle (heldigvis) er mer enn det vi leser, er det mye sant i det. Så hvem ville du være ut fra det du har lest siden sist sommer?

For nå er det sommertid igjen, og for de fleste av oss betyr det ledigere tid enn vanlig. Mellom is, badeturer og litt lengre morgener vil jeg derfor gjerne oppmuntre til å lese. Og når du skal lese - velg noe bra!

Kristne ble i tidligere tider kalt «leserne». De leste rett og slett mye. Både Bibelen og kristne bøker. Gjennom dette gav Guds ånd vitalitet, soliditet og frimodighet i troen. Det gav ringvirkninger både for det kristne arbeidet og for engasjementet i samfunnet for øvrig.

Selv om folk ikke eide mye var det en enorm byggevirksomhet. Midlene satt løst. Slik er det egentlig alltid når Guds ånd får virke. Dessverre er mitt inntrykk at merkelappen «leser» ikke kan settes på så mange kristne i dag. Derfor vil jeg gjerne være med og virke til at dette kan skje igjen.

Og her kommer en fersk oppmuntring! Forrige uke var jeg nemlig på ungdomsleir. På leiren ble hver møtesamling startet med trekning av en gratis bok. Joda, det var en gulrot for å samle folk på tiden, men også for å fremme en lesekultur blant unge. Spesielt oppmuntrende var det derfor at den mest populære boka var den helt ferske andaktsboka for unge menn, «Ferdig prestert», av Maria og Sven Arne Lundeby.

For den kristne ressurssiden foross.no er dette med en kristen lesekultur også et viktig anliggende. Denne uka kommer det til uttrykk gjennom ukens episode av podkasten «Familielivet». Første sesong i podkasten, på 17 episoder, handlet om ekteskap og samliv.

Til nå er episode 13 i andre sesong tilgjengelig, og disse handler om kristen barneoppdragelse. I ukens episode omtaler og anbefaler vi 16 ulike barnebibler. Neste uke kommer også omtale av 9 for de litt eldre. Målet er å gi litt bedre oversikt over hva som finnes i den norske barnebibeljungelen.

I arbeidet med dette er hovedinntrykket at det er mye bra! Vi er heldige i Norge: Det er mange som har gjort et godt arbeid i å legge til rette for at den oppvoksende generasjonen faktisk kan bli lesere. Men vil de bli det uten av også foreldrene er det? Jeg vil ikke forskuttere svaret, men vil gi de tilskyndelsene jeg kan: les bøker. Men du blir ikke snill av å lese akkurat det du vil. Så velg noe bra og bruk litt sakte tid med ei bok.

Og en fun fact til slutt: vi husker dobbelt så godt det vi leser i en bok sammenlignet med det vi leser på en skjerm.

Ha en velsignet lesesommer!