EKTESKAP: Saken i Møre bispedømme røper at rommet for å forkynne og undervise om det klassiske ekteskapssyn i Dnk kan bli mer av teoretisk enn av praktisk art i tiden som kommer, skriver Vidar Mæland Bakke og Sofie Braut.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Rommet blir mindre og mindre

tirsdag 3. oktober 2017

Kristenliv

Er det slik å forstå at Åpen Folkekirke krever å være representert med såkalt «rosa kompetanse» på enhver arena der den nye ekteskapsteologien er tema, ellers kan det forventes en mediestorm?

Onsdag 4. oktober var det planlagt et seminar om «samkjønna samliv sett i lys av historia, kulturen og Bibelen» i Ørsta. Bidragsyter skulle være Bjørn Helge Sandvei, mangeårig lærer ved Menighetsfakultetet som også selv er homofil.

I sine foredrag kombinerer Sandvei en i norsk sammenheng fremragende kjennskap til gresk språk og kultur med en klok og nyansert beskrivelse av egne erfaringer som homofil.

Lite kan være oppsiktsvekkende ved et arrangement som tar sikte på å gi kunnskap om et felt mange er opptatt av for tiden. Like lite kontroversielt bør det være at et slikt arrangement tar utgangspunkt i det ene av to «likestilte syn» på ekteskapet som en nå har vedtatt at Den norske kirke har.

Arrangøren har valgt en lav medieprofil rundt arrangementet for å unngå en unødig konfronterende linje i en tid der dette blir opplevd som et sensitivt tema.

Likevel velger Therese Utgård i Åpen folkekirke Møre å sende ut en pressemelding som karakteriserer seminarholder Sandveis kunnskaper på nokså arrogant vis som «utdaterte».

I kjølvannet av oppslag i Sunnmørsposten og på NRK Møre og Romsdal, har arrangørene møtt så massive og ubehagelige reaksjoner på sosiale medier at de har valgt å avlyse arrangementet.

Vi i Frimodig kirke stiller spørsmål ved om ÅF mente det de sa da de gikk inn for «to syn» i dette spørsmålet i Dnk. Handlemåten i forbindelse med dette arrangementet er ikke med på å skape tillit til at det fremdeles er akseptert og legitimt å hevde et klassisk syn på ekteskapet med et bibelsk utgangspunkt.

Forstår vi det slik at ÅF krever å være representert med sine synspunkter på et hvert arrangement av denne type i kirkelig sammenheng framover, ellers kan det forventes en mediestorm?

Saken i Møre bispedømme røper at rommet for å forkynne og undervise om det klassiske ekteskapssyn i Dnk kan bli mer av teoretisk enn av praktisk art i tiden som kommer.