KIRKEBYGG: Det faktum at familien bodde i bedehuset Betania, betyr ikke at den «primært har vært brukt til å huse familien». Dette er noe som gjelder for alle kirkeasyl, og det gjør ikke bygget til en bolig, skriver Halvor Nordhaug.  Foto: Odd Mehus

Hva er en kirke?

onsdag 14. mars 2018

Kristenliv

Selv om politiet og justisminister Listhaug benekter det, er dette i realiteten en vurdering som avskaffer hele ordningen med kirkeasyl.

Fungerende leder ved juridisk avdeling i Politiets Utlendingsenhet (PU), Kristel Lee Høgslett, forsvarer politiets angrep på kirkeasylet på Fitjar slik: «Grunnlaget for PUs vurderinger har vært bygningens funksjon, og at den primært har vært brukt til å huse familien.

Dette er noe PU har vært tydelig på i vår opptreden i mediene i denne saken, og vi har gjentatte ganger understreket at politiet gjør en sammensatt helhetsvurdering.»

 

– Dere som ber til Gud må være med å støtte i bønn, sa Frank Gunnar Håvik, pastor i Nytt Liv Sunnhordland før fredagens kirkeasyl-rettssak.

Posted by Dagen on Friday, March 9, 2018

 

Selv om politiet og justisminister Listhaug benekter det, er dette i realiteten en vurdering som avskaffer hele ordningen med kirkeasyl. Det faktum at familien bodde i bedehuset Betania, betyr ikke at den «primært har vært brukt til å huse familien». Dette er noe som gjelder for alle kirkeasyl, og det gjør ikke bygget til en bolig.

Så hvordan har politiet da tenkt? Det er bare én mulighet som gjenstår: Politiet har ment at Betania bedehus på Fitjar ikke er et kirkebygg. Men i dette huset har menigheten Nytt Liv regelmessig holdt kristne møter hver uke, senest kvelden før politiet grep inn.

Det er mange kirker i Bjørgvin bispedømme hvor det er gudstjeneste med adskillig lengre mellomrom enn det nå holdes møter ved Betania bedehus på Fitjar.

Hovedproblemet her synes å være at politiet mangler kompetanse om hva et kirkebygg er i mange av landets frimenigheter.

 

– Fredag kom politet. Barna ble redde og gråt. De kommer i full fart og tar meg. Jeg har ikke sett min mann siden. Barna...

Posted by Dagen on Sunday, March 4, 2018

 

Flere av disse byggene ser kanskje ikke ut som tradisjonelle kirkebygg med tårn og høye vinduer, men for det enkelte trossamfunnet er de det like fullt.

Politiet og justisministeren har her gjort en soleklar feilvurdering. Det sliter man åpenbart med å innrømme. I stedet snakker man om en «sammensatt helhetsvurdering», og unnlater å redegjøre for hvorfor dette kirkeasylet, til forskjell fra andre kirkeasyl her til lands, etter politiets mening likevel ikke var et kirkeasyl.