NOAHS ARK: Arken var et massivt lasteskip. Det hadde mer enn nok plass for noen få tusen dyr, mat og forsyninger, og Noah og hans familie, skriver Per Arne Åkenes, Folkestad.

Plass til alle dyrene i Noahs ark?

Author picture

torsdag 2. august 2018

Kristenliv

Fortellingen om syndfloden i 1. Mosebok, kap 6 er viktig fordi den lærer oss flere ting om Guds handling med menneskene når de forkaster Guds bud.

Blant annet viser den at når menneskenes synd er fullmoden, vil Gud sende dom. Dette liker ikke de sekulære ateister, som vi finner mange av i dag innen akademia. De har da fornektet Flommens globale karakter og prøvd å stille Noah-beretningen i et tvilsomt lys ved å påstå at arken umulig kunne romme alle millionene av dyrearter vi ser i dag.

Feilen de gjør er at de tenker i gale kategorier ut fra dagens fauna, og ikke situasjonen på Noahs tid, 4.500 år tilbake. David Rives er en amerikansk forsker, og han forklarer ut fra Bibelens begreper og datidens fauna:

Mange skeptikere til Bibelen, også blant kristne, har undret på hvordan Noah kunne få plassert alle de millioner av moderne dyrearter i arken (husbåten). Han ville ha trengt en hel flåte av lasteskip! Men Noah tok ikke alle artene i arken. Noah ble bare befalt å ta hvert slag av landdyr med åndedrett med i arken, i noen tilfelle syv par.

La oss se nærmere på dette. Noah trengte ikke å ta sjødyrene med seg, og han trengte neppe å ta alt av insekter eller små virvelløse dyr heller. Dette reduserer dramatisk antallet av dyr på reisen.

Så Noah tok land-amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr med seg. Men han trengte ikke å inkludere to av hver art amfibium, krypdyr, fugl og pattedyr. Gud ba Noah ta to av hvert slag. Denne bibelske klassifikasjon termen «slag» er ikke synonym med den mye senere term «arter». Den er mye bredere.

1. Mosebok forteller oss at alle planter og dyr ble skapt til å reprodusere etter sine slag. Noen vitenskapsmenn har studert dette og prøvd å finne ut hva det bibelske «slag» samsvarer med i vårt moderne klassifikasjonsskjema. De har funnet det i de fleste tilfelle er på nivået «familie». Dette betyr at Noah ikke trengte to løver, to tigre, to leoparder, to huskatter, gauper, osv. Han trengte bare to representanter av katte-slaget med en robust arvemasse. Fra disse kan vi få alle variasjoner vi ser i dag på ganske kort tid.

Der er bare 510 amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr-familier levende i dag, inkludert de som lever i vann. Vi vet ikke sikkert hvor mange familier som har dødd ut siden skapelsen, men det er beregnet at 70 prosent av pattedyrfamilier er utdødd. Hvis vi antar det samme antall for andre grupper, vil den øvre grense for «slag» Noah trengte å ta med i arken være 1700. Med to av hvert slag og syv par av noen, ville det gi noen få tusen dyr å plassere i arken.

Arken var et massivt lasteskip. Det hadde mer enn nok plass for noen få tusen dyr, mat og forsyninger, og Noah og hans familie.

Dette er oppmuntrende for alle som tror på Bibelens vitnesbyrd, fordi det viser oss at vi kan stole på historie skrevet i Guds ord.