SKAPEREN: Jo mer jeg har lest om og studert naturen, jo større har Skaperen blitt. Ordet allmektig har fått en mer konkret betydning, skriver Kjell J. Tveter.  Foto: Fotolia

Et mer komplett syn på livets store mysterium

torsdag 2. august 2018

Dette innlegget er en respons på "Evolusjon og gamle tryllekunster"

Kristenliv

Jo mer jeg har lest om og studert naturen, jo større har Skaperen blitt. Ordet allmektig har fått en mer konkret betydning.

Professor Jarl Giske har en artikkel i Dagen 25. juli som jeg føler jeg må svare på. Jeg synes jeg har skrevet nok om evolusjon kontra skapelse, men Giskes artikkel er det jeg vil kalle sårende og krenkende. Det er tydelig at jeg er et sterkt irritasjonsmoment for ham. Når han bruker min alder som et argument, sier det vel mer om Giske enn om meg.

Det samme skjedde da professor Antony Flew offentlig ga uttrykk for at han ikke kunne være ateist lenger etter å ha satt seg inn i moderne kosmologi og biologi. Flew, som i mer enn 30 år hadde vært ansett som et ikon for ateismen, ble da møtt med anklagen om at hans endrede syn måtte bero på demens.

Jeg har brukt stordelen av min pensjonisttid til å sette meg inn i problemstillinger relatert til opprinnelsen, skapelse og evolusjon. Det har gått med noen tusen timer. Enkelte uker har jeg kunne bruke 40 timer. Jeg har lest noen tusen sider av aktuell litteratur, og fulgt med på ulike internett-steder.

Av bøker som har betydd mye, vil jeg spesielt nevne Stephen C. Meyers «Signature in the Cell» på 600 sider som utelukkende handler om DNA- og hans bok «Darwin’s Doubt» som er en bok på 500 sider om Den kambriske eksplosjon.

Michael Dentons to bøker «Evolution - a Theory in Crisis» og « Evolution: Still a Theory in Crisis» dokumenterer evolusjonslærens svakheter. Likeledes Jonathan Wells: « Evolutionens Ikoner» (på dansk). Michael Behes to bøker: «Darwin’s Black Box» og «The Edge of Evolution» presenterer begge alvorlige svakheter med evolusjon slik den doseres.

Jeg har sett det som min oppgave å gjøre norsk kristenhet kjent med Intelligent Design som jeg betrakter som det beste alternativ til evolusjon. Så når Giske kritiserer meg, kritiserer han indirekte også disse høyt kvalifiserte vitenskapsmenn. Giske burde lese disse bøkene. Da ville han være i stand til å gi studentene et mer komplett syn på livets store mysterium.

Professor Giske synes å mene at mikroevolusjon og makroevolusjon handler om det samme. Han setter også begge ordene i gåseøyne som et uttrykk for at han mener de ikke representerer to ulike forhold. Giske synes da å gi uttrykk for at mikroevolusjon over lang tid vil føre til makroevolusjon.

Da velger han å ignorere en kongress i Chicago i 1980, publisert i Science, som hadde dette som hovedtema, og som klart og tydelig konkluderte med at mikroevolusjon ikke fører til makroevolusjon. Denne kongressen var ikke kreasjonistisk. Det betyr at Giske gjør en alvorlig feil når han setter likhetstegn mellom mikroevolusjon og makroevolusjon.

Jeg har også følelsen av at Giske ikke ser på DNA som livets informasjonssentral. Problemet for naturalister er at all informasjon vi mennesker kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer avviser at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Deres livssyn krever det. Derfor har de i mange år dosert at det kun er 2-3 prosent av DNA som inneholder informasjon - resten 98 prosent sa de var søppel etter millioner av år med evolusjon. Dette er imidlertid grunnleggende feil.

Det er gode grunner til å regne med at hele DNA inneholder informasjon som er nødvendig for alle livets funksjoner. Forskjellen mellom et naturalistisk syn og et teistisk syn på livet blir særdeles tydelig når det gjelder opprinnelsen til biologisk informasjon.

Det er mange flotte og lærerike filmer og DVDer på YouTube. Slå opp på Illustra Media, og Intelligent Design! En spennende film heter «Intelligent Design 3.0». Den anbefales spesielt. Den gir en up-to-date oversikt over evolusjon kontra Intelligent Design.

Professor Giske er så langt jeg kan forstå en naturalistisk evolusjonsbiolog. I Vårt Land for en tid tilbake nevnte han Richard Dawkins og Daniel Dennett som sine yndlingsforfattere. Han regner derfor neppe med intelligente årsaker i naturen. Derfor vil jeg utfordre ham:

Vennligst forklar følgende:

1. Hvordan kunne det første protein bli til ved naturalistiske årsaker når proteinsyntesen krever mer enn 60 proteiner? Hvordan kunne ribosomet bli til?

2. Hvordan kunne DNA bli til, og hvordan kan DNA inneholde spesifisert og målrettet informasjon? Hvor kommer denne informasjon fra?

3. Celler er omgitt av en membran som består av to lag med mange ulike lipider. Forklar hvordan naturalistiske mekanismer er i stand til å danne denne membranen.

4. Vennligst vis hvordan naturalistiske mekanismer er i stand til å danne karbohydrater og polysakkarider som er livsnødvendige substanser.

5. Forklar mekanismen for homokiralitet. Biologiske sukkerarter er alle i D-form, mens alle biologiske aminosyrer er i L-form.

6. Substansene ribose, arginin, lysin og tryptofan er alle livsnødvendige. De finnes bare i liv, og ingen andre steder. Hvordan kunne da liv oppstå før disse stoffer fantes?

7. Mange mener at evolusjonens store svakhet er at den ikke makter å forklare på overbevisende måte hvordan nydannelser kan forekomme, hvordan nye arter kan oppstå. Evolusjonens styrke er at den forklarer hvordan eksisterende liv kan tilpasse seg endrede livsforhold.

Er professor Giske enig i en slik oppfatning?

8. Organismers kroppsbygning er genial. Hvordan kan den nødvendige informasjon for syn, hørsel, likevektssans, språk, språkforståelse og mye mer forklares naturalistisk?

Hvis professor Giske ikke kan besvare disse få utvalgte biologiske problemstillinger, vil en nærliggende konklusjon være at de best forklares med intelligent design og intelligent aktivitet. Det vil si at det er Skaperen selv som er den beste forklaring på livets under. Jo mer jeg har lest om og studert naturen, jo større har Skaperen blitt. Ordet allmektig har fått en mer konkret ­betydning.