RELIGION: «I økumenisk arbeid søker de å harmonisere religionene og finne en felles plattform. Dette arbeidet får god drahjelp fra liberal teologi og mange mystikkpregede aktiviteter hvor Yoga er en av dem» skriver Atle Buanes. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Vil mystisisme bli «limet» i en felles religion?

Author picture

tirsdag 17. april 2018

Kristenliv

Noen ønsker å omarbeide mystikktradisjoner så de kan fungere i kristne menigheter, men det lar seg ikke gjøre da kristendommen har et annet gudsbilde.

Mystisisme passer godt for travle moderne mennesker. En slipper å forholde seg dypt til læresetninger og ta stilling til vanskelige religiøse spørsmål. Ateisme og materialisme som er uten åndelige verdier har skapt et religiøst vakuum hos mange. Folk er hungrige etter noe meningsfullt.

Mystisisme vil kunne forene de store religionene da de kan vise til en slik felles tradisjon. Dette gjelder også jødedom og kristendom. Sufisme eller Irfan er en mysterietradisjon innenfor islam. Hinduismen og buddhismen er i sitt vesen mystikk-/meditasjons-religioner. Hva er sentralt i mystisismen?

1. Alle mennesker bærer i seg en kime til fullkommenhet takket være en iboende guddomsgnist.

2. ­Mystikere nøyer seg ikke med teoretiske og logiske resonnementer om Gud, men arbeider seg selv fram til en indre forening med Gud.

3. De mener at Gud og det skapte er ett, og at det er en enhet bak dette mangfoldet.

4. Mystikere er svært opptatt av fred, harmoni og økologi, da alt hører sammen.

I endetiden vil «messias» begrepet dukke stadig opp, noe som også Bibelen lærer. En av Arne Garborgs senere bøker heter: Jesus Messias fra 1906. Garborg er ikke opptatt av Jesu forsoningsverk, men Jesus som en religiøs begavelse med framragende evner, visjoner og selverkjennelse.

Jesus var et eksempel på universell kjærlighet, eller messiasskap om en vil. Et menneske som er kommet på et slikt erkjennelsesnivå har nådd «den sanne mystikers nivå». Disse har realisert seg selv som et ånds- og guddomsvesen, og er blitt til universell kjærlighet.

I hinduismen, og buddhismen forstås begrep som Nirvana, på samme måte. Dette er en ideell tilstand av ro, harmoni, fred, og stabilitet etter at de stadige gjenfødelsene har nådd sitt mål.

I økumenisk arbeid søker de å harmonisere religionene og finne en felles plattform. Dette arbeidet får god drahjelp fra liberal teologi og mange mystikkpregede aktiviteter hvor Yoga er en av dem.

Noen ønsker å omarbeide mystikktradisjoner så de kan fungere i kristne menigheter, men det lar seg ikke gjøre da kristendommen har et annet gudsbilde.

Om Bibelens vei heter det: Ef 2:14: «For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet.» Når Jesus Kristus, det vil si, Messias, etter sitt løftes ord igjen trer inn i verden, skal ekte fred og harmoni bli menneskenes velsignede del og lodd.