Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX

Hvorfor kom dere ikke før?

søndag 15. oktober 2017

Kristenliv

Dette er svært radikalt – men hvis Jesu verdensvide menighet skal ha håp om å kunne fullføre misjonsoppdraget, er enkelte kristne misjonsorganisasjoner nødt til å gjøre noen harde prioriteringer.

En misjonær talte en dag til en flokk med afrikanere. Etterpå kom en av dem bort til ham. «Avgudene har ikke gitt meg fred i hjertet, sa han. «Men nå forstår jeg at Jesus kan gi meg det jeg lengter etter. Fra nå av vil jeg tro på ham.»

Deretter spurte han «Hvor lenge er det siden dere fikk høre om Jesus i ditt land?» «Å, det er flere hundre år siden», svarte misjonæren. Afrikaneren så spørrende på ham: «Er det virkelig sant? Hvorfor kom dere ikke før?»

Ifølge organisasjonen Joshua Project er det fortsatt nærmere 7000 folkegrupper i verden som venter på å få besøk av de første kristne utsendingene.

De fleste av dem bor imidlertid i områder som av ulike grunner ikke kan nås gjennom tradisjonell utsendelse av misjonærer. Så hva gjør vi da? Setter vi nok en gang disse folkegruppene «på vent», og retter hele fokuset mot områder der det er enkelt å forkynne evangeliet?

Nei, selvsagt gjør vi ikke det! Jesus gav sitt liv for alle mennesker, også dem som bor i områder der misjonærer ikke ønskes velkommen.

Selv om et område er stengt for tradisjonell misjon, så er ikke området stengt for evangeliet. I våre dager finnes det alternative metoder for å forkynne frelsens budskap.

Gjennom målrettet bruk av radio, TV, internett, MP3-spillere, SD-kort og mobilapper kan vi i våre dager praktisk talt nå ut til en hvilken som helst folkegruppe på kloden med evangeliet om Jesus. Nå handler det bare om å skaffe til veie pengene som trenges for å ta disse redskapene i bruk.

Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag, satser nå enda mer offensivt enn før for å nå videre ut med evangeliet blant de minst nådde etniske gruppene.

I 2017 bruker vi 75 prosent av ytremisjonsbudsjettet til arbeid i slike områder. Målet er at vi i årene som kommer skal bruke enda mer av ytremisjonsbudsjettet vårt inn mot disse folkegruppene.

Dette er svært radikalt – men hvis Jesu verdensvide menighet skal ha håp om å kunne fullføre misjonsoppdraget, er enkelte kristne misjonsorganisasjoner nødt til å gjøre noen harde prioriteringer.

For å lykkes i å bryte nytt land, og bringe det kristne budskapet inn i nye områder, trenger vi mye både av forbønn og gaver. Jeg håper at du som leser dette vil stå sammen med oss i arbeidet, på den måten du erfarer at Herren kaller deg til å delta.

Sammen kan vi bidra til at Guds lys får skinne inn i nye unådde områder. Bortimot 7000 folkegrupper har stått på venteliste i mer enn 2000 år, og mer enn to milliarder mennesker venter fortsatt på å få høre evangeliet om Jesus.

Skal vi i fellesskap gjøre en innsats for å stryke noen navn fra denne listen?

-----


Rune Edvardsen:  – Masser av muslimer tar imot jesus

Kongelig misjonsbesøk