Illustrasjonsfoto: Sense09/CC/Flickr

Takk til de seirende

søndag 17. april 2016

Kristenliv

Varm takk til dere 28 som på Kirkemøtet stemte imot innføring av likekjønnet vigselsliturgi i Den norske kirke! Dere har vist troskap mot Skriften og tatt den belastningen som følger med.

I avisene leser vi at dere led nederlag. Slik tenker man i politikken. De som fikk flertall for et vedtak, har seiret. De som kom i mindretall, har lidd nederlag. Dette er ikke bibelsk tenkning.

MENINGER: Jeg elsket Den norske kirke

I Johannes’ åpenbaring leser vi om hvordan Gud vurderer sju menigheter. Menigheten i Sardes fikk vite at «du har navn av at du lever, men du er død». Menigheten i Laodikea mente den var rik, men Guds dom var at den var fattig, blind og naken. Menigheten i Filadelfia får imidlertid positiv omtale:

«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» De hadde ikke bøyet for «Satans synagoge» og dens vranglære. I «prøvelsens time som skal komme over hele verden» får de et løfte: «Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i Guds tempel.» De er lovet seier fordi de tok vare på Guds ord.

DEBATT: På tide for kirken å være kirke!

Åpen Folkekirke har besatt nesten alle plassene i Kirkerådet og kan bestemme hva de vil. Nå lover de mindretallet frihet. Men kan bibeltro kristne slå seg til ro med å bli tolerert i en kirke der vranglæren dominerer?

Jesus og apostlene tar kraftig avstand fra samarbeid med vranglærere. Nå vil Den norske kirke velsigne synd som Gud i sitt ord har sagt er uforenlig med Guds rike. Slik blir den forførende. Dette er bare et symptom på en folkekirke som har frigjort seg fra Gud. Her regnes alle døpte som kristne, uansett hva de tror og hvordan de lever.

Bibeltro kristne bør ikke legitimere en slik kirke, men oppsøke forsamlinger og foreninger der Gud er Herre ved sitt ord.