BILETE: Dersom vi let erfaringa vera det øverste kriteriet i alle ting, kan vi ikkje dølja at endestasjonen på den vegen blir - ein gud skapt i mennesket sitt bilete, skriv Karl Johan Hallaråker. Biletet er frå frukostmøtet i Korskirken i Bergen  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Mennesket er skapt i Guds bilete – ikkje Gud i mennesket sitt bilete

lørdag 25. mars 2017

Kristenliv

Erfaring som øverste norm rokkar både ved gudsbiletet og Guds openberring. Gud blir skapt i mennesket sitt bilete.