KORSET: «Norge har et Korsmerket flagg. Men folk og ledere vender seg bort fra Gud, vi har jo så store materielle verdier som er gitt oss fra olje og gass forekomstene i havet», skriver Josef M. Nilsen. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Guds kraft til frelse

Author picture

tirsdag 14. august 2018

Kristenliv

Korset er så sentralt at en boktittel lyder slik: Korset – Universets sentrum. Her avgjøres hvor hver person skal tilbringe evigheten.

1. Kor.1.18: «For Ordet om Korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» Ordet vi leser tilkjennegir to utganger på livet: Fortapt eller Frelst til evig liv. For en glede å kunne forkynne at Jesus er lønningen, Han som vant seier på Korset. Kol.2.14 og 15: Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Valget for tid og evighet må gjøres før døden innhenter deg.

Salme 90.10: Vårt livs dager er 70 år, og når styrken er stor, 80 år. Men ikke alle har dette fortrinn, mange dør i ulykker og sykdom i ung alder, og mange opplever livet så tungt at de velger å avslutte for egen hånd. Å stå ved en grav der vi vet at avdøde har en klar himmel-adresse, gir oss stor trøst.

Norge har et Korsmerket flagg. Men folk og ledere vender seg bort fra Gud, vi har jo så store materielle verdier som er gitt oss fra olje og gass forekomstene i havet. Men kan vi regne med Guds fortsatte velsignelse når vi forlater kilden med det levende vann, og hugger oss sprukne brønner? Fedrelandssalmen!

Abortloven trådte i kraft 1. jan.1976. Drap i mors liv gjør at vi snart mangler en million innbyggere i Norge. 1. jan. 2009 fikk vi ny ekteskapslov i Norge. Jeg leser fra nettleksikon at ifølge Den Hellige Skrift er ekteskapsloven et demonisk oppgjør mot den treenige Gud. Nå går folket i store mengder i frihetstoget Pride. De hyller synden. Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet. En ti dagers festival hvor alle har lov å være akkurat den de er. Nettleksikonet viser videre til kristnes reaksjon. 3. Mos.18.22 (skammelig utukt) og Rom. 1.27 (noe som utelukker fra Guds rike) Folket kommer i skade for å gjøre som skriften sier: Korset er en dårskap for dem som går fortapt.

I denne vår tid ligger et stort ansvar på oss som elsker Jesus. Vi vil synge ut: «Aldri jeg korset kan slippe, blodet har reddet min sak. Kristus har været min klippe og den har holdt til i dag. Og, Jesus er stor, Jesus er stor, Han kan forlate og glemme! Johs. 3. 16-17: Så har Gud elsket verden at han gav sinn Sønn - Han kom ikke for å dømme, men frelse verden. Avslutning: Fil 2.5-11. Kristi fornedrelse og lydighet. Derfor har Gud høyt opphøyet Han! Alle må en dag bøye seg for Jesus.