SAMLING: Dette er slett ikke første gang at kirkelige ledere som ønsker en annen utvikling i Den norske kirke samler seg, skriver Tarjei Gilje. Bildet er fra den første konferansen Evangelisk Luthersk Nettverk arrangerte, i 2013. Også den fant sted i Storsalen i Oslo.  Foto: Tarjei Gilje

En ny mellomstasjon

lørdag 18. mars 2017

Kristenliv

Mandag blir nettverket Frimodig Kirke stiftet i Storsalen i Oslo. De vil være et «nettverk for bekjennelse og fornyelse i Den norske kirke», og de vil «møte behovet for å samles på apostolisk grunn som menigheter i ledere i Dnk.»