KIRKEN: «Deg være ære, Herre over dødens makt» har vi nettopp sunget i forbindelse med påsken. Et viktig testspørsmål for en kristen kirke er hvorvidt den forkynner Jesu død og oppstandelse som en fysisk, reell, konkret og bokstavelig hendelse, skriver Tarjei Gilje. Foto: Odd Mehus

Alvoret synker inn

onsdag 11. april 2018

Kristenliv

Kirkens største utfordring er, nå som alltid, å vise samtidens mennesker at evangeliet er eksistensielt. At kirken ikke bare er en ullen størrelse på siden av det virkelige livet, og at den ikke er et elitefellesskap for de særlig prektige.