NAIVE: Netanyahu og høyresiden i Israel har tydeligvis en mer realistisk forståelse av den verden vi lever i, og sier som Øverland sa til de naive i hans samtid: «Dere har ennå meget å lære», skriver Roald Øye.  Foto: Dan Balilty, Reuters/NTB Scanpix

Realistisk forståelse

fredag 8. januar 2016

Kristenliv

Det er ikke bare Israels statsminister som på nytt har ropt «ulv».

Jerusalem Post meldte 23.12.2015 at to unge palestinske terrorister ble skutt og drept etter å ha angrepet og alvorlig såret tre sivile israelere ved Jaffaporten i Jerusalem. PAs leder Mahmoud Abbas publiserte samme dag på sin Facebook-side en lovprising av morderne for deres «heltemodige» forsøk.

Et leserinnlegg i avisen i forbindelse med meldingen høres defaitistisk ut i alle velmenende menneskers ører, men ytterst realistisk for de som bor i Israel, og som nesten daglig opplever terrorangrep fra hjernevaskede unge palestinere med kniv, saks, steiner eller bil:

«Hvis du slipper inn en tiger i ditt hus, mater den og behandler den pent, men så opplever at den angriper deg og dreper deg, hvem har da skylden? Du eller tigeren? Det er åpenbart din feil. Tigeren oppfører seg bare som en tiger. Like lite som du kan bo sammen med en tiger i ditt hus, like lite kan du ha muslimske fanatikere boende i ditt land, fordi uansett hvor pent du behandler dem, eller hvor mye penger du gir dem, så vil de til slutt angripe deg og forsøke å drepe deg. Dette er både tigerens og den unge hjernevaskede palestina-arabers iboende natur. Begge kan trolig like lite forandre seg.»

LES: Norges nye mann i Israel

Dette resonnementet hviler på premisset at det er fanatiske muslimers natur å drepe jøder/israelere, og at de ikke kan forandre seg? De fleste mennesker vil nok hevde at premisset ikke holder, for flertallet av FNs medlemsland, inkludert vår egen utenriksminister, stoler fremdeles på den «moderate» Abbas sine forsikringer om at hvis palestinerne bare får sin egen stat på de bibelske landområdene, Judea og Samaria og halve Jerusalem, så vil det bli fred mellom de to folk, ja, kanskje i hele den arabiske verden.

Muslimer og jøder har nok ulik natur, men de fleste tenker sikkert som Øverland sier i diktet sitt: «Så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelige folk iblant.» Internasjonalt press håper man til slutt vil tvinge Israel tilbake til forhandlingsbordet og få Abbas til å avslutte «knivintifadaen», slik at tostatsløsningen på nytt kan komme på kartet.

Netanyahu og høyresiden i Israel har tydeligvis en mer realistisk forståelse av den verden vi lever i, og sier som Øverland sa til de naive i hans samtid: «Dere har ennå meget å lære.»

Jødene og staten Israel, er i dag målgruppe for Hitlers moderne arvtakere, representert ved prestestyret i Iran, PA, PLO, Hamas, ISIS og IS. Disse gruppene er Abbas sine allierte, og den uttalte målsetting for dem alle er å tilintetgjøre den sionistiske entiteten, Israel. Tilbake står derfor, etter mange israeleres oppfatning, enstatsløsningen til Caroline Glick, som ble lansert i boka hennes i 2014:

«The Israeli Solution: A One State Plan for Peace in The Middle East.» Israels utenriksminister Ayelet Shaked og utdanningsminister Naftali Bennet går i bresjen for denne løsningen, som innebærer annektering av «den såkalte Vestbredden». Statsminister Benyamin Netanyahu nøler med sin tilslutning.

I forbindelse med USAs undertegnelse av atomavtalen med Iran 14. juli 2015, er det ikke bare Israels statsminister som på nytt har ropt «Ulv!». Det har også den amerikanske professor emeritus, Alan Dershowitz, gjort med boka si, «The Case Against the Iran Deal: How Can We Stop Iran From Getting Nukes?». I boka gir han en analyse av Obama-administrasjonens forhandlinger med Iran, og hvilke implikasjoner avtalen vil ha for Israel, Midtøsten og verden for øvrig. Han skriver: Et iransk kjernefysisk arsenal er den største fare som ikke bare Israel, men hele den frie verden, står overfor i det 21. århundre.

Øverlands dikt fra 1935 har ennå noe å lære oss. Vi er i en situasjon som har flere likhetstrekk med truslene som den frie verden sto overfor i mellomkrigstiden da fascismen, nazismen og Hitler var på vei opp, og den våkne dikteren forgjeves ropte: «Ulv!» Mens klokka tikker og går, «roper» den rettslærde Dershowitz til oss i 2015 slik Øverland gjorde 80 år tidligere: «Du må ikke sove!» Advarselen den gang falt for døve ører: Først gikk Hitlers antisemittisme utover jødene, deretter naive europeere som hadde sovet i timen, og til slutt millioner av uskyldige i resten av verden. Gjentar historien seg i 2016?