Illustrasjonsfoto: Mike Rastiello/CC/Flickr

Jomfru Maria var palestiner – eller var hun?

onsdag 25. mai 2016

Kristenliv

En stor statue av jomfru Maria blir hvert år på andre søndag etter påske båret i prosesjon gjennom Haifas gater. Det skjer til minne om at statuen ved avslutningen av første verdenskrig ble ført tilbake til sin plass i Stella Maris-kirken i byen.

I spissen for prosesjonen går den katolske patriarken, prester og speidere fulgt av tusener av lokale arabiske kristne. Prosesjonen har utviklet seg til den nest viktigste i Israel etter palmesøndag-prosejonen i Jerusalem.

Men i år fikk Maria-prosesjonen i Haifa et etterspill. En arabisk avis brakte et bilde fra prosesjonen der Maria tilsynelatende er fotografert med et palestinsk flagg. Det vakte oppsikt og utløste kritikk. Men redaktøren forsvarte bildet og sa at formålet var «å understreke at Maria først og fremst er palestiner og ikke israeler».

Beskrivelsen av Maria som palestiner er del av et mønster. I sin julehilsen i 2013 kalte den palestinske president Mahmoud Abbas Jesus for «en palestinsk budbringer». I Danmark brukte Fathi El-Abed, som er formann for Dansk Palæstinesisk Venskabsforening, julen 2014 til å beskrive Jesus som «historiens største palestiner». I desember 2015 gjentok han påstanden.

Allerede i 1991 brakte det danske Folkekirkens Nødhjælp en artikkel om de kristne i de arabiske land under overskriften «De første kristne». I 1996 skrev en medarbeider fra Folkekirkens Nødhjælp i Kristeligt Dagblad at «historiebøger og katekismer sjældent berørte kristendommens arabiske oprindelse og rødder».

Jesus var palestiner, jomfru Maria var palestiner, de første kristne var arabere, og kristendommen har arabiske røtter. Slik lyder påstanden. Men uansett hvor ofte det gjentas, er det feil. Jesus, Maria og de første kristne var jøder. Deres nasjonale tilhørighet, deres språk, deres kultur og deres tradisjoner var jødiske.

Formålet med at kalle dem for palestinere er å skaffe støtte til de moderne palestineres kamp mot staten Israel. Det er i seg selv et uhyrlig misbruk av historien. Men samtidig har det en stor pris: Hvor kristendommens jødiske røtter benektes, blir Det nye testamente langt på vei uforståelig. Hvor Jesu tilhørighet til det jødiske folk benektes, blir det tale om en falsk Jesus.

Dette er ikke bare en sak for kristne med interesse for Israel. Dette er en sak for alle kristne. For hvis Jesus ikke er jøde av Abrahams og Davids slekt, så er han heller ikke Messias. Og da kan han verken frelse jøder, palestinere, nordmenn eller dansker!